Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7923774 2021-01-24
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia z zakresu "AutoCad I stopnia" - Kielce Zlecę przeprowadzenie szkolenia z zakresu "AutoCad I stopni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923778 2021-01-24
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu Statistica - Kielce Zlecę przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922202 2021-01-25
godz. 00:00
Świętokrzyskie Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programu Statistica-kurs podstawowy oraz Statistica-kurs zaawan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925588 2021-01-25
godz. 00:00
Świętokrzyskie wykonanie czynności doty-czących wznowienia punktów granicznych drogi położonej w obrębie 0019 Złota Woda, gm. Łagów, oznaczonej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928285 2021-01-25
godz. 00:00
Świętokrzyskie Mechaniczne zamiatanie (na mokro) ulic na terenie miasta i gminy Końskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894850 2021-01-25
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa odczynników do badań diagnostycznych, dostawa i dzierżawa analizatorów wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym do Dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923604 2021-01-25
godz. 09:00
Świętokrzyskie Równać szanse Przedmiotem postępowania jest wybór Oferenta/Oferentów, który/którzy dostarczy/dostarczą: 1. Część 1 - Meble,Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926949 2021-01-25
godz. 09:00
Świętokrzyskie ZP-053/2021 Dostawa druków dla potrzeb KWP w Kielcach i jednostek terenowych garnizonu świętokrzyskiego (nr postępowania: ZP-053/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885442 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Medyczne materiały zużywalne dla potrzeb oddziałów i Klinik WSzZ w Kielcach Numer referencyjny: EZ/ZP/207/2020/ES Pakiet nr 1 – Ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888087 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa sprzętu dydaktycznego do Collegium Medicum UJK Numer referencyjny: ADP.2301.61.2020 Dostawa sprzętu dydaktycznego— trenaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895758 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wdrożenie wyników prac B+R w celu rozpoczęcia produkcji innowacyjnych instalacji odsiarczania i odchlorowywania spalin w energetyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895247 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Morawica Numer referencyjny: RG.271.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895299 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914057 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie przebudowa wodociągu w ul. Parkowej w Starachowicach wraz z uzbrojeniem i przepięciem istniejących przyłączy. Długość całkowita-18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913733 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie Numer referencyjny: IR.271.1.25.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921692 2021-01-25
godz. 10:00
Mazowieckie Prace badawczo rozwojowe nad transparentną, elastyczną elektrodą o właściwościach barierowych do zastosowań w optoelektronice Wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923191 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia pn. „AutoCad I stopnia” dla uczestników/uczestniczek projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913288 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO Numer referencyjny: ZP.291.51.2020 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oraz rozładunek oleju o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925305 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie KSP.272.3.2021 - Wykonanie audytów energetycznych ex post w gminie Nowiny – budynki placówek oświatowych w Bolechowicach i Kowali....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927834 2021-01-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZP/72/2021 Zryczałtowana konserwacja dźwigów będących na wyposażeniu budynków Policji garnizonu świętokrzyskiego - ZP/72/2021 PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902747 2021-01-25
godz. 10:30
Świętokrzyskie Zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Star...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898762 2021-01-25
godz. 10:45
Świętokrzyskie Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu "Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania sie COVID-19 w wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891566 2021-01-25
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa endoprotez dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Numer referencyjny: ZP.382.36.JT.2020 Wartość bez VAT: 3 43...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895183 2021-01-25
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi informacyjno-doradcze w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie” Numer referencyjny: BG-II.211.21.2020 Wartość be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925074 2021-01-25
godz. 11:00
Świętokrzyskie 1. Drukarka 3D (technologia żywic) 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905227 2021-01-25
godz. 11:00
Świętokrzyskie Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków. Numer referencyjny: BI.271.12.2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915129 2021-01-25
godz. 12:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do badań ciśnieniowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901586 2021-01-25
godz. 12:00
Świętokrzyskie Usługa szycia i wykonania strojów oraz wyposażenia militarnego z epoki wpływów rzymskich, na potrzeby realizacji projektu pn. Reno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923699 2021-01-25
godz. 12:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest zatrudnienie trenerów/wykładowców na kursie zawodowym: Grafi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923694 2021-01-25
godz. 12:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest zatrudnienie trenerów/wykładowców na kursie zawodowym: Księg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)