Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7311806 2020-02-21 Świętokrzyskie Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz na świadczenie usług z zakresu dodatkowej opieki medycznej dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316020 2020-02-21 Mazowieckie Dostawa łóżek polowych szpitalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330238 2020-02-21 Świętokrzyskie Świadczenie usług badań lekarskich i psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy skierowanych przez Powiatowy Urząd P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337350 2020-02-21
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie kursów dla wychowawców świetlic środowiskowych i osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w świetlicach n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338094 2020-02-21
godz. 08:00
Świętokrzyskie PBW przebudowa linii kablowych 15kV: 1. GPZ Północ p.15-st. Świętokrzyskie XIV nr 566, 2. GPZ Północ p.13-st. Świętokrzyskie XIII ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333054 2020-02-21
godz. 08:30
Świętokrzyskie Dostawy chleba do Zakładu Karnego w Pińczowie Numer referencyjny: DKw-ż.2232.3.2020 chleb - kod CPV 15811100-7 – mieszany, krojo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321128 2020-02-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Chłodnia kontenerowa w szkółce leśnej Mniszek” Numer referencyjny: SA.270.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chłodni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331070 2020-02-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa opakowań na odpady medyczne (kartony) dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339104 2020-02-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie ZP/166/A/2020 Dostawa mebli metalowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szafa metalowa do przechowywania informacji niejawnych spełniaja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339099 2020-02-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie ZP/166/B/2020 Dostawa mebli do siedzenia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Krzesło drewniane - sklejka FEN - 52 szt. 2 Fotel obrotowy - o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341682 2020-02-21
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup telefonów komórkowych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Telefon komórkowy. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333327 2020-02-21
godz. 09:30
Świętokrzyskie Dostawy wyrobów mleczarskich do Zakładu Karnego w Pińczowie Numer referencyjny: DKw-ż.2232.4.2020 Część A zamówienia: -mleko sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290026 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Sukcesywne dostawy materiałów hemostatycznych dla Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7309105 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Brzeźnica dz. nr ew. 107 Numer referencyjny: ORG.271.1.2020.MD Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319674 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej Nr 003162 T Kolonia Młotkowice – Młotkowice (działka nr 418/1 w miejscowości Młotkowice) na odcinku 278 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320390 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie pomiarów gwarantowanych parametrów technicznych modernizowanych pomp wody chłodzącej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330595 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą filtrów kieszeniowych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330718 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Numer referencyjny: AZP.2411.15.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333474 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego w ramach projektu pn.: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333380 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawy ryb do Zakładu karnego w Pińczowie Numer referencyjny: DKw-ż.2232.5.2020 1. Tusza mrożona z Miruny (waga 1 szt. min. 150-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336702 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie 01/KWO/2020 Zakup i dostawa leków dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7337984 2020-02-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa materiałów promocyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291550 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Zapewnienie udziału PARP w wydarzeniach organizowanych na terenie Polski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320714 2020-02-21
godz. 11:00
Świętokrzyskie Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30 Numer referencyjny: BZP.271.10.5.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325591 2020-02-21
godz. 11:00
Świętokrzyskie Remont drogi oraz ogrodzenia na pasie wartowniczym w Z-2 w MESKO S.A. w Skarżysku – Kam. ul. Ekonomii 8

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335320 2020-02-21
godz. 11:00
Świętokrzyskie Kursy języka angielskiego, z wykorzystaniem platformy EL, na poziomie B2 oraz B2+ ADP.2302.15.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336451 2020-02-21
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa oleju napedowego grzewczego(opałowego) dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach Numer referencyjny: 01/PN/2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340196 2020-02-21
godz. 11:00
Świętokrzyskie Usługa związana z obsługą administracyjno-biurową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337379 2020-02-21
godz. 11:54
Świętokrzyskie Zakup pompy SKA 7.03 Hydro-Vacuum PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pompa SKA 7.03 Hydro-Vacuum - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313413 2020-02-21
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie OLEJE I SMARY - ANIMEX Foods - zapytanie na okres 12 miesięcy 1. OLEJ 4UH1-68N 10400 litr 2. OLEJ AMORTYZOL 12 litr 3. OLEJ CASSI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)