Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10112526 2023-12-04 Świętokrzyskie Usługa przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla ok. 18 pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pn. Postępowanie w sprawie nadzwyczajnych trybów wzuszenia decyzji admi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113792 2023-12-04 Świętokrzyskie ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB MALOLETNICH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA ROK 2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122585 2023-12-04 Świętokrzyskie dostawa do siedziby Zamawiającego następującego sprzętu elektronicznego: d) zegar tarczowy, wskazówkowy, duża i wyraźna tarcza, wyraziste wskazówki, dodatkowe wyposażenie: higrometr, termome...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124396 2023-12-04 Świętokrzyskie Zlecę transport: Koła do auta i półka do bagażnika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115482 2023-12-04
godz. 07:00
Świętokrzyskie Wsparcie pogwarancyjne macierzy i serwerów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wsparcie pogwarancyjne serwerów: R630 S/T: F7SNJ32, D7SMJ32, C7SJJ32 R630 S/T: F7SNJ32, D7SMJ32, C7SJJ32 1 szt. 2 Wsparc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106724 2023-12-04
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu na trasie Starachowice – Św. Katarzyna Ośrodek Jodełka w dniu 08.12.2023 r. oraz na trasie Św. Katarzyna Ośrodek Jodełka – Starachowice w d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10100612 2023-12-04
godz. 08:30
Świętokrzyskie Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2024 roku z podziałem na zadania. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116767 2023-12-04
godz. 08:56
Świętokrzyskie Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - korekcyjnych żywopłotów w 2024 roku w Starachowicach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - korekcyjnych żywopłotów cena za 1 mb poj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10053660 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radoszyce w roku 2024” Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10090452 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie Remonty dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w msc. Garbacz i Czażów Część 1: Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest realizacja części inwestycji objętej Postępowaniem, pn. Remont drogi n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10089715 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 312050T Bogoria, ul Południowa” 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 312050T wraz z wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101772 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa produktów żywnościowych Część 1: Dostawa artykułów spożywczych Część 2: Jajka Część 3: Mięso i wędliny Część 4: Nabiał Część 5: Pieczywo i wyroby cukiernicze Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102046 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do celów grzewczych dla Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Szacunkowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106412 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie usługa sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach NO-III.12.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107605 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie Usługa monitorowania sygnałów alarmu i obsługa serwisowa w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 6 części Część 1: Część 1 Rejon Busko Zdrój w skład któ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107092 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na rok 2024 r.’’ Część 1: Dostawa artykułów spożywczych, nabiału, warzyw, owoców oraz jajek Część 2: Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106403 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Dostawa fabrycznie nowej łodzi aluminiowej płaskodennej z silnikiem wraz z wyposażeniem oraz przyczepką do łodzi dla Urzędu Miasta i Gminy Zawichost Przedmiotem zamówienia jest zakup i dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112655 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114006 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO I TRZECH W ROKU 2024 KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO I TRZECH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA OBSZARZE GMINY WAŚNIÓW W ROKU 2024.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10086292 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny – etap IV” Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie części sieci kanalizacji sanitarnej – etap IV o łącznej długoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121679 2023-12-04
godz. 09:00
Świętokrzyskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Listwa zasilająca komputerowa 8 gniazd 3 m Listwa zasilająca komputerowa 8 gniazd 3 m 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123839 2023-12-04
godz. 09:00
Mazowieckie Polska - Jednostki prądotwórcze - Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach projektu „Procurement of emergency energy supply capacities to generate and/or provide energy on site”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116743 2023-12-04
godz. 09:23
Świętokrzyskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie usług wycinki drzew, frezowania pni po usuniętych drzewach, przeprwoadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, cięć technicznych i korekcyjnych drzew, karczowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116711 2023-12-04
godz. 09:48
Świętokrzyskie Świadczenia usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania (utylizacji) zwłok bezdomnych lub dzikich zwierząt oraz ich części w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zwłok b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10089134 2023-12-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa i przebudowa przejść dla pieszych . Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10087091 2023-12-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 1393T w miejscowości Oblęgór - Etap I. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1393T Węgrzynów-Oblęgor-Promnik w m. Oblęgór (etap I) na odcinku od ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10025147 2023-12-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106727 2023-12-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Bogoria i jej jednostek organizacyjnych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy pal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107625 2023-12-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Opatowskiego - Starostwa Powiatowego w Opatowie w roku 2024 i 2025 Przedmiotem zamówienia jest ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113917 2023-12-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie Nadzór inwestorski Budowa i przebudowa przejść dla pieszych-II edycja Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)