Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9001498 2022-07-06 Świętokrzyskie Dostawa i wdrożenie oprogramowania dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ich zarządzania. Nr sprawy: 3/2022/130/ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009915 2022-07-06 Świętokrzyskie Zlecę wykonanie zabudowy G-K i sufitu kasetonowego - Kielce Zlecę wykonanie zabudowy G-K i sufitu kasetonowego 1. zabudowy ścia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009496 2022-07-06 Świętokrzyskie Wykonanie prac budowlanych oraz wyposażenie kuchni szkolnej w związku ze wsparciem finansowym w ramach programu Posiłek w szkole i w domu. Zakres ofert: I. Wymiana instalacji kanalizacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016511 2022-07-06
godz. 07:07
Świętokrzyskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Bednarka 40x5 w kręgu miedziowana - 160 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8969036 2022-07-06
godz. 08:00
Mazowieckie Remont dachu na budynku gospodarczym Przedmiot zamówienia obejmuje: remont budynku gospodarczego. Obecny stan techniczny nie pozwala na prawidłowe użytkowanie budynku. Aby w pełni speł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989421 2022-07-06
godz. 08:30
Świętokrzyskie PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1172T WĘGLESZYN - CHORZEWA - CIERNO ZASZOSIE W MIEJSCOWOŚCI WĘGLESZYN - OGRODY OD KM 0+350 DO KM 0+670 Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983058 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie wykonanie i montaż 63 szt. daszków nad balkonami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8985837 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych. Część 1: Zadanie 1 - Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986411 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Biura Powiatowego ARiMR w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988555 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów” Część 1: Termomodernizacja Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989193 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno Część 1: Część nr I – Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Borszowice Przedmiot zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991845 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie „zaprojektuj, wybuduj” na terenie RE Kielce - obszar części wsch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995943 2022-07-06
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – z podziałem na 7 części Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa arm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998397 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przebudowa placu składowego transformatorów w siedzibie RE Busko przy ul. Bohaterów Warszawy 110 w Busku-Zdroju.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998480 2022-07-06
godz. 09:00
Łódzkie Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 10 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 52 osób - uczestników projektu „Z rodziną najlepiej” 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999119 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przebudowa budynku stacji transformatorowej wnętrzowej SN/nN na terenie RE Busko - stacja "Chańcza Zalew" w Korytnicy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006768 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Prowadzenie animacji społeczności lokalnej w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH” 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie animacji społeczności lokalnej na terenie Gminy Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005732 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług cateringowych w 2022 roku dla 30 uczestników placówki wsparcia dziennego w Centrum Aktywności Społecznej w Starachowicach Przedmiotem zamówienia jest „Świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008316 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sanitariatów przy plaży 1 i 2, oświetlenia, wypożyczalni sprzętu wodnego, wiaty magazynowo-wakeboard w m. Starachowice, ul. Południowa, dz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998458 2022-07-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup i sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Część 1: Pakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986450 2022-07-06
godz. 09:30
Świętokrzyskie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu kontenerowego stanowiącego świetlicęwiejska w miejscowości Przewłoka gmina Łoniów d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8954177 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kabli elektroenergetycznych SN w podziale na 13 zadań w 2022 roku dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/10451/2022 Dostawa kabli elektroenergetycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983114 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont klatek schodowych w budynkach: 1. Norwida 4 (6 kl.). 2. Norwida 6 (6 kl.). 3. Kasprowicza 1 (7 kl.). 4. Staffa 6 (7 kl.). 5. Gałczyńskiego 6 (7 kl.). 6. Gałczyńskiego 8 (6 kl.). R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986415 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988786 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wymiana szaf oświetleniowych na osiedlu Barwinek i Ściegiennego w Kielcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989642 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie SK.270.23.2022 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ogrodzenia siedziby Nadleśnictwa Barycz PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989432 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w przedszkolu w Krasocinie.Natomiast szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w załącznikach do SWZ. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991140 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa panewek do pomp 180P19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993285 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa Parku Kultury wStarachowicach” Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8982060 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycje pn. Budowa tężni solankowej w BielinachW ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać następujący zakres rzeczowy: Ze względu na charak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)