Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8438359 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie Badanie rynku potencjalnych Wykonawców - „Budowa linii kablowej 110 kV wraz ze stacją 110/20 kV w celu przyłączenia farmy fotowolt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443783 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie Przegląd, kalibracja kamery termowizyjnej Flir P620 Biura Inżynierii i Zarządzania Technicznego w TAURON Wytwarza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453802 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie CEOWNIK 180mm GAT.St3S

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450523 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Roboty budowlane – remont pokrycia dachów nad pomieszczeniami rozdzielni dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450744 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Dostawa: PRZEPŁYWOMIERZ 55S1Z-EH1E1AA0AEAC PROMAG 55

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451881 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa remontu wypalarki plazmowej Powermax 85 Hypertherm firmy ELMACH dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451882 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa remontu ściany czołowej obiektu ZPMW dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. - ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452539 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA: BLOK PRZYGOTOWANIA SPRĘŻ.POWIETRZA G1/2" ART.50.1503.1212.40 PREMA ORAZ ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 DTE G3/8" 0876.611.004.59...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454434 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa podbicia w planie i profilu kolejowej wagi dynamicznej dla Tauron Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454433 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Dostawa: RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE 10 kV PN-EN60903+A11

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432238 2021-10-15
godz. 10:33
Śląskie „„Wykonanie pasów przeciwpożarowych przy położonych na obszarze leśnym Nadleśnictwa Kobiór torach kolejowych bocznicy kolejowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447371 2021-10-15
godz. 11:00
Śląskie Wzorcowanie i sprawdzenie kalibratorów oraz kontrolnych przyrządów pomiarowych w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451876 2021-10-15
godz. 11:00
Małopolskie Remont tarasu Gliwice ul Portowa 14 A bud F

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448242 2021-10-15
godz. 11:24
Śląskie Udział w postępowaniu na dostawy sukcesywne środka chemicznego PENTOMAG 2550

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450746 2021-10-15
godz. 13:00
Śląskie Dostawa ZESTAW NAPRAWCZY KAT. 864-043241 ALCHEM POMPA PRÓŻNIOWA TYP N86 KN.18 230V do TAURON Wytwarzanie S.A. - E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455806 2021-10-15
godz. 14:00
Śląskie Serwis obmurza kotłów fluidalnych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie -Ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451590 2021-10-15
godz. 15:00
Śląskie Rekonfiguracja warstwy operatorskiej systemu sterowania sprężarkowni w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457845 2021-10-15
godz. 15:00
Śląskie Serwis urządzeń wentylacji i klimatyzacji w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Elektrownia Jaworzno III w Jaworzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450750 2021-10-15
godz. 23:59
Małopolskie Usługa najmu bez operatora podestu samojezdnego wraz z zabudowanym podnośnikiem o wysokości roboczej podestu ruchomego min. 18m do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452883 2021-10-15
godz. 23:59
Małopolskie Dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk lokalnych WindEx wraz z licencją WindExCIM w 10-ciu stacjach elektroenergetycznych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449170 2021-10-18
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa narzędzi powszechnego użytku dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454435 2021-10-18
godz. 00:00
Śląskie Serwisowanie urządzeń spawalniczych dla TAURON Serwis sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459564 2021-10-18
godz. 00:00
Śląskie Dostawa bednarki 40x5mm nie ocynkowanej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455803 2021-10-18
godz. 00:15
Śląskie Prace Monterskie i Spawalnicze Specjalistyczne dla TAURON Serwis Sp. z o.o..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419620 2021-10-18
godz. 08:00
Śląskie Przeprowadzenie testów SGU w zakresie planów obrony i odbudowy zgodnie z zaleceniami PSE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458337 2021-10-18
godz. 09:00
Śląskie Serwis obwodów sterowania, pomiarów i zabezpieczeń w rozdzielniach elektrycznych TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442224 2021-10-18
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji (projektowo - kosztorysowej oraz terenowo - prawnej) i na jej podstawie realizacja budowy dla zadania pn: „Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447940 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru plazmowego ICP-OES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453652 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Usługa remontu poprzez regenerację zabieraków dwułańcuchowych bębnów do przenośnika zgrzebłowego typu Rybnik 80 dla Tauron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455799 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Usługa wykonania okresowego przeglądu aparatury AKPiA wraz z obwodami pomiarowymi w stacji odmetanowania dla TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)