Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7874153 2021-01-18
godz. 10:00
Śląskie Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: etap II – sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919800 2021-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą kołków drewnianych nasyconych K1 do podkładów kolejowych Kołki drewniane nasycone K1 do podkładów kolejowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920101 2021-01-18
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą ściągów torowych i rozjazdowych mocnych 1. Kolejowy ściąg torowy izolowany mocny KST-1435 M – 20 szt. 2. Kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920736 2021-01-19
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą materiałów różnych dla Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała I Katowice. materiały różne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920737 2021-01-19
godz. 14:23
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą tablic informacyjnych dla Sekcji Eksploatacji Jaworzno-Szczakowa i Katowice tablice informacyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911031 2021-01-19
godz. 15:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie kursu językowego (język czeski) dla pracowników PKP Intercity S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919785 2021-01-20
godz. 11:00
Śląskie Dostawa defibrylatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920926 2021-01-21
godz. 09:00
Mazowieckie Dwukrotna mineralizacji pasa p poż. na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach rejon działania ISE Tarnowskie Góry w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918451 2021-01-21
godz. 10:00
Śląskie Zakup i dostawa płynów do korekcji wody na IV etapie chłodnictwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918454 2021-01-21
godz. 10:00
Śląskie Zakup i dostawa hydraminy NTZ dla Oddziału Pniówek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919989 2021-01-22
godz. 10:00
Śląskie Zakup i dostawa filtrów I i II stopnia oraz wkładów filtracyjnych sprężonego powietrza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921103 2021-01-22
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/1/2021 Wywóz odpadów komunalnych z terenu PEC-Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy 135 i 44 w Gliwicach. PRZEDMIOT P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885750 2021-01-25
godz. 10:00
Śląskie Budowa magistrali przyłączeniowej od EC Zabrze do komory przyłączeniowej KP Projektowana sieć ciepłownicza jest siecią wodną, podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895314 2021-01-25
godz. 10:00
Śląskie Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p. Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916411 2021-01-25
godz. 12:00
Śląskie Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj dla zadania Remont kabla 6 kV zasilania rezerwowego Ciepłowni Radzionków na odcinku od ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920088 2021-01-27
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskania wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych decyzji admini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900085 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A. na posterunkach Bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900775 2021-02-01
godz. 10:00
Śląskie "Prace serwisowe na podstawowych urządzeniach energetycznych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w 2021 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900411 2021-02-01
godz. 10:00
Śląskie „Prace serwisowe na podstawowych urządzeniach energetycznych w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w 2021 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923164 2021-02-02
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/2/2021 Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 9 zadań inwestycyjnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908404 2021-02-08
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908396 2021-02-09
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)