Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8655268 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...)" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923419 2022-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie RFP na zakup kompletu trzech sztuk drzwi prawych do kabin WC z oporządzeniem.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932154 2022-05-27
godz. 15:00
Mazowieckie RFP na kompleksową usługę prania oraz znakowania odzieży.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906623 2022-05-30
godz. 10:00
Pomorskie EZP/232/2022 Przetarg nieograniczony - Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej oraz przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918078 2022-05-30
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa stanowiska do badania charakterystyk zderzaków kolejowych wraz z systemem informatycznym umożliwiającym rejestrację, wizualizację i archiwizację danych pomiarowych oraz dostawę fabry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897005 2022-05-30
godz. 12:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na "Naprawę pokrycia dachowego hali napraw w Północnym Zakładzie Napraw Taboru, Sekcja w Gdyni" Przetarg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922941 2022-05-30
godz. 12:00
Mazowieckie Wzorcowanie i certyfikacja urządzeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920774 2022-05-31
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie przeglądu poziomu utrzymania P4 drezyny DH.350.11 nr 16 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934840 2022-05-31
godz. 12:00
Pomorskie RFP na wykonanie napraw, serwisowaniu, przeglądach okresowych oraz walidacji urządzeń spawalniczych (z osprzętem) oraz sprzętu pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937902 2022-05-31
godz. 12:00
Pomorskie RFP na zakup kompletu trzech sztuk drzwi prawych do kabin WC z oporządzeniem.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938212 2022-05-31
godz. 12:00
Pomorskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla kotłowni gazowej K-5 Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938210 2022-05-31
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928277 2022-06-01
godz. 10:00
Pomorskie EZP/240/2022 Przetarg nieograniczony - Zakup usługi kompleksowego sprzątania PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928950 2022-06-01
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna dla PKP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932838 2022-06-01
godz. 12:00
Mazowieckie RFP na modernizację dwóch suwnic jednobelkowych natorowych zlokalizowanych w PKP CARGOTABOR Sp. z o. o. Północnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932851 2022-06-02
godz. 11:00
Pomorskie EZP/274/2022 Przetarg nieograniczony - Zakup akcesoriów spawalniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933453 2022-06-02
godz. 11:00
Pomorskie EZP/230/2022 Zakup otulin PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937062 2022-06-02
godz. 12:00
Pomorskie RFP na wykonanie napraw, serwisowaniu, przeglądach okresowych oraz walidacji urządzeń spawalniczych (z osprzętem) oraz sprzętu pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936406 2022-06-03
godz. 12:00
Pomorskie RFP na Budowę zasieku dla wyrobów hutniczych oraz modernizację istniejącego zasieku lub budowę nowej wiaty z zasiekami gdzie skład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933450 2022-06-06
godz. 10:00
Pomorskie EZP/262/2022 Przeratg nieograniczony - Zakup wyrobów metalowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932414 2022-06-06
godz. 11:00
Pomorskie EZP/290/2022 Zakup materiałów budowlanych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468791 2022-10-13
godz. 12:00
Mazowieckie Agencyjna sprzedaż biletów w Systemie Sprzedaży Agenta na podstawie Ujednoliconych Warunków Handlowych (UWH) Numer referencyjny: BSB5e-074/14/2021 Przedmiotem zamówienia jest agencyjna sprze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)