Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8961080 2022-07-07 Podlaskie Poszukuje firmę, brygadę do elewacji - Augustów Witam, Poszukuje firmę, brygadę lub pojedynczych pracowników do elewacji. In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8961082 2022-07-07 Podlaskie Poszukuje firmy, brygady glazurników - Augustów Witam, Poszukuje firmy, brygady lub pojedynczych pracowników glazurników. Inwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8984185 2022-07-07 Podlaskie Zlecę transport osobowy (20 osób) w dn. 25.06.22 r. -Białystok Zlecę transport osobowy (20 osób) spod kościoła Białystok u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012233 2022-07-07 Podlaskie Firma szuka osób do dociepleń, elewacji, murarzy, zbrojarzy - Białystok - Warszawa Witam, Firma budowlana szuka pracowników: d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012281 2022-07-07 Podlaskie Zlecę firmie pranie wykładzin pokojowych - Suwałki Witam, Zlecę firmie pranie wykładzin pokojowych. Zainteresowanych proszę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016998 2022-07-07 Podlaskie dostawa oraz montaż klimatyzatora w Komendzie Podlaskiego Oddziału SG z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 100 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927332 2022-07-07
godz. 08:00
Podlaskie Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do Zakładu Immunologii Klinicznej w UDSK Numer referencyjny: PN-14/22/29 Przedmiotem zamówienia są Dostawy odczynników wraz z dzierżaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014664 2022-07-07
godz. 08:45
Podlaskie Przewóz autokarem członków Studenckiego Koła Naukowego Auto-Moto-Club (Cerber Motorsport) na zawody Formula SAE Italy 2022, Fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002437 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Przetarg NIEograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych jednorazowego użytku Numer referencyjny: DZP.2344.36.2022 dostawa materiałów ortopedycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005268 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Sa.270.4.5.2022 Budowa wiaty stalowej na szkółce gospodarczej Orzechówka – II postępowanie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006379 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie DZP.2344.39.2022 Zapytanie ofertowe na dostawę produktów leczniczych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - załącznik nr 1 - aso [...]....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9006090 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa kruszywa do naprawy dróg leśnych Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładunkiem, plantowaniem i zagęszczaniem – II postępowanie Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki krus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007076 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki komina usytuowanego na działce o nr geod. 22845/17 przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 26A w Suwałkach stanowiącej własność Skarbu Pań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009108 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Wykonywanie usługi w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich wykonywanie sekcji zwłok na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej UMB z podziałem na 4 c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006177 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa samochodu osobowego na potrzeby PUHP LECH Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu sedan, liftback lub kombi o dop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012993 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa testowanego ruchomego podestu roboczego na poziom +5,30 m budynku Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Ciepło sp. z o.o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986107 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany –Korycin – Knyszyn - Tykocin od km 44+170 do km 45+400. RDWSo.2511.3.2022 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016883 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa atestowanego ruchomego podestu roboczego na poziom +5,30 m budynku Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Ciepło sp. z o.o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019469 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie Całodobowa usługa transportowa polegająca na przewozie osób na terenie całej Polski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003010 2022-07-07
godz. 09:30
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów telefonicznych IP.Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983289 2022-07-07
godz. 09:30
Podlaskie BUDOWA REMIZY OSP W KARPOWICZACH – ETAP II 1) Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze świetlicą wiejską w Karpowiczach – etap II2) Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953970 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Siemiatyczach Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/06/22 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu Jednorazowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8957571 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8987046 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją węzłów telekomunikacyjnych - dostosowaniem sieci nN do wymogów NC ER na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986818 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z instalacją zbiorników paliwa na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989211 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie „UTWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ, PRZEZNACZONEJ NA UŻYTEK PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI SUMOWO” Przedmiotem zamówienia jest utworzenie infrastruktury turystycznej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990712 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Juchnowiec Kościelny – Granty PPGR. Dostawa 53 szt. Laptopów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ IGK....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992143 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Utworzenie Przedszkola "Ziarenko" - oddział II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wraz z niez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993408 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Sokołach 1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach.2. Zadanie obejmuje rozbudowę, nadbudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993118 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjno-przyrodniczej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w obrębie wsi Ignatki-Osiedle.2. Zakres wykonania prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)