Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368254 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie 20/1.3/RPOWP 2014-2020/2020 - wyłonienie dostawcy Systemu wody chłodzącej w oparciu o dwie wieże chłodnicze oraz Systemu wody lodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369554 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 10/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395732 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie 3/1.3/RPOWP 2014-2020/2020 - wyłonienie dostawcy SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH hali produkcyjno-magazynowej Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397729 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie 1) Budowa bezściołowej tuczarni o powierzchni zabudowy 797,57m² oraz budowa zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1328m³...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400484 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw do żłobka w ramach projektu „Żłobek szansą pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404569 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie 1.2/01/03/2020/CNC realizacja prac badawczych wg podanej specyfikacji Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w technologii odlew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404770 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie zakup prasy belującej o szerokości podbieracza 2,00-2,10 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404941 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 01/03/2020/POPW AI Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko AI D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404942 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 02/03/2020/POPW Frontend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404944 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 03/03/2020/POPW Backend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404917 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie Zakup generatora pary Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie generatora pary do technologii ogólnej z niezbędnym wyposażeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405976 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie Prowadzenie kampanii reklamowej Facebook Ads

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406710 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu EIC Accelerator Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradczej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412788 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie trenerów do przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminatorów dla uczestników projektu WSZECHNICA Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365157 2020-04-06
godz. 08:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.20.20 Drukarka laserowa – 1 szt.Drukarka laserowa – 1 szt. Zasilacz a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366618 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego lub limitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400128 2020-04-06
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa jednego inventorowego zestawu klimatyzacyjnego z pojedynczym splitem wraz z montażem w pomieszczeniu biurowym znajdującym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404422 2020-04-06
godz. 09:00
Podlaskie Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie Politechniki Białostockiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390043 2020-04-06
godz. 09:00
Podlaskie Dostawę książek, podręczników i norm branżowych do Politechniki Białostockiej w ramach projektu "PB 2.0 - Zintegrowany Program Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402733 2020-04-06
godz. 09:50
Podlaskie Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymsto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365240 2020-04-06
godz. 10:00
Podlaskie Pielęgnacja sadów owocowych w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Numer referencyjny: SA.270.1.2.2020 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385189 2020-04-06
godz. 10:00
Podlaskie dostawa dwóch średnich oraz dwóch lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391456 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Zakup przyczep specjalistycznych na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391923 2020-04-06
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia i remontu stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405687 2020-04-06
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i niemedycznych Numer referencyjny: ZP/6/2020/PN Przedmiotem zamówienia jest od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405634 2020-04-06
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi Numer referencyjny: PI.I. 271.9.2020 Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408035 2020-04-06
godz. 10:00
Mazowieckie PRTL3-252-22/2020 Kolejowa komunikacja zastępcza na trasie Czarna Białostocka – Kuźnica Białostocka – Czarna Białostocka, Białysto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408087 2020-04-06
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów do modernizacji węzła cieplnego. Znak sprawy: OZ/261/EB/D/100/20 1. Dostawa wymienników ciepła - Zadanie 1 - F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365154 2020-04-06
godz. 10:50
Podlaskie Dostawa soli drogowej (NaCl) i sześciowodnego chlorku magnezu (MgCl26H2O) do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)