Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7452572 2020-05-29
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484358 2020-05-29
godz. 11:00
Mazowieckie Zapewnienie serwisu dozoru geologicznego podczas realizacji prac wiertniczych w otworze Drozdowo 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500584 2020-05-29
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie zadania pt.: Naprawa budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484189 2020-05-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru 1 osoby świadczącej usługi Psychologa w Projekcie ,,Agencja Zatrudnienia Polskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491463 2020-06-01
godz. 11:00
Mazowieckie Rzeka Kulikówka – przebudowa koryta i budowli piętrzących w km 0+000 – 5+300, gm. Dobrzyniewo Duże, gm. Krypno – dokumentacja proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502974 2020-06-01
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie zadania pt.: Świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglgdu i napraw pojazdów użytkowanych przez Regionalny Zarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490742 2020-06-02
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonania dokumentacji projektowej i budowa gazociągów średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m. Olmonty ul. Bociania. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490739 2020-06-02
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa części eksploatacyjnych do urządzeń stacji gazowych dla Oddziału Zakład Gazowniczy Białystok w podziale na dwa zadania Ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493649 2020-06-03
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonania dokumentacji projektowej i budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Bród Stary 7 C dz. 9/13. Wykonanie dokumentacji p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493650 2020-06-03
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia DN125, DN110, DN90, DN63 i DN40 wraz z 13 szt. przyłączy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490743 2020-06-03
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia DN160, DN90, DN63 i DN40 wraz z 7 szt. przyłączy gazowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501233 2020-06-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa gotowych środków trwałych na potrzeby branży automatyki i energetyki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491516 2020-06-03
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa gazomierzy miechowych o wielkościach od G4 do G65 z funkcją zdalnego odczytu danych za pomocą transmisji danych przez sieć...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482928 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie REALIZACJA BADAŃ EWALUACYJNYCH KAMPANII SPOŁECZNEJ „BEZPIECZNY PRZEJAZD” – ETAP II W RAMACH PROJEKTU KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493422 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie audytów Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493655 2020-06-04
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia DN125, DN90, DN63 w m. Suwałki, Mała Huta, Krzywe, gm. Suwałki. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503515 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa płynnych środków do czyszczenia broni oraz czyściwa flanelowego dla wykonawczych jednostek Straży Ochrony Kolei.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502087 2020-06-05
godz. 00:00
Mazowieckie Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje usługę monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491985 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 w NBP w formie dwuletniej umowy serwisowej. Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507014 2020-06-05
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie zadania pt.: Naprawa budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie w ramach Progr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506412 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno-pomiarowej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491574 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonania dokumentacji projektowej i budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Suwałki ul. Armii Krajowej, Bród Stary, Potasznia....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493267 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa i oddanie do użytkowania stacji regazyfikacji LNG w m. Raczki dz. 44/11. Budowa i oddanie do użytkowania stacji regazyfika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506696 2020-06-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/US/2020/UH 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503274 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469890 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozu saletrzano - amonowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nawozu saletrzano ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469892 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup roztworu saletrzano – mocznikowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roztworu sale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470077 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych w celu prowadzenia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504278 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie opisu standardów świadczenia usług rozwojowych Zamówienie obejmuje: 1) opis standardów świadczenia usług rozwojowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505214 2020-06-16
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Dąbrowa Białostocka Budowa gazociągów średniego ciśnienia dn 40 długości około 443 m, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)