Zlecenia - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7361247 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu sprężonego powietrza wyposażony w dwie sprężarki do zasilania instalacji pneumatycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7361256 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 1/2020 – Opracowanie narzędzi oraz budowa infrastruktury informatycznej z wykorzystaniem technologii blockch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360398 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 2/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360400 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 3/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360399 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 4/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360401 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 5/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7361182 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu Przedmiotem zamówienia jest budowa Okręgowej Stacji Kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379613 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383810 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa liczników ciepła 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa DAP do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowych liczników ciepła d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385703 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW - Lewkowo Stare, wraz z infrastrukturą techniczną (do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386777 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 49/KBR/L/PU/01.02.01-20-0165/19 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Rozbud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387094 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 50/KBR/L/PU/01.02.01-20-0165/19 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Rozbud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391255 2020-03-30
godz. 00:00
Podkarpackie DZZ/N/102/2020 Zakup przygotówek ze stali narzędziowej do wykonania foremników dla potrzeb realizacji projektu SafetyComp wg wytyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393062 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/KLANZA/2020 z dnia 19.03.2020 r. - usługi w Mobilnym Punkcie Wsparcia Przedmiotem zamówienia jest prowad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393292 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/KLANZA/2020 z dnia 19.03.2020 r. -usługa prowadzenia Akademii Rodziców Przedmiotem zamówienia jest usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395028 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2020/03/20/2 - Specjalista ds. badawczych Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Specjalista ds. ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395027 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2020/03/20/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Młodszy sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395267 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2020/03/20/3 - Technolog Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie na stanowisku Technologa. Cel zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395701 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Organizacja warsztatów interdyscyplinarnych z udziałem służb ratunkowych Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch edycji jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395743 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 06/UE/2020 w ramach projektu pn. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395733 2020-03-30
godz. 00:00
Lubelskie Przetestowanie działania jednofazowego falownika U5K.640 - postępowanie nr 113 Przedmiotem zamówienia jest Przetestowanie działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397734 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Ciągnik rolniczy o mocy 110-125 KM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397814 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania żubrów w Białowieskim Parku Narodowym Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Zebranie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397797 2020-03-30
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 2020/03/02 - dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań przemysłowych Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393417 2020-03-30
godz. 09:00
Podlaskie 16/PN/2020 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396903 2020-03-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa zaopatrzenia laboratoryjnego pracowni kompozytów metaliczno-ceramicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395349 2020-03-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego dla inwestycji pn.: Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395359 2020-03-30
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych-wód opadowych lub roztopowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398793 2020-03-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402515 2020-03-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki Informuję, że Zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym wzór załą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)