Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7348159 2020-03-30 Dolnośląskie Wykonanie remontu stopu (brama nr 13) i schodów na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 13-13a-14 w Oleśnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350714 2020-03-30 Dolnośląskie Wymianę 3 szt. tablic domofonowych na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 13-13a-14 w Oleśnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369629 2020-03-30 Dolnośląskie Wykonanie remontu klatki schodowej na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 8 w Oleśnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374192 2020-03-30 Dolnośląskie Wykonanie remontu klatki schodowej na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 8 w Oleśnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379613 2020-03-30 Mazowieckie Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387454 2020-03-30 Dolnośląskie Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wołów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398640 2020-03-30 Dolnośląskie Zakup wraz z dostawą części zamiennych do ładowarko-zwałowarki ŁZKS 125.16

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401643 2020-03-30 Wielkopolskie Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu Wsparcia społecznego w postaci plastycznych warsztatów integracyjnych, zgodnie z poniższą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401641 2020-03-30 Wielkopolskie Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401637 2020-03-30 Wielkopolskie Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396841 2020-03-30
godz. 08:00
Dolnośląskie Usługa serwisowa i wymiana części eksploatacyjnych w demineralizatorze Spring 15UF 1 Usługa serwisowa i wymiana części eksploatac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400587 2020-03-30
godz. 08:00
Dolnośląskie Zakup części do lokomotyw stycznik liniowy PK, nakładka górna M-62 1 STYCZNIK LINIOWY PK 753B6 TEM-2,M-62 2,00 SZT 2 NAKŁADKA G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336375 2020-03-30
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa menażek ze stali NIErdzewnej (nr sprawy: MAT/44/U/2020) Numer referencyjny: MAT/44/U/2020 Część 1 – menażki ze stali nierd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360324 2020-03-30
godz. 09:00
Dolnośląskie TECH/62/U2020 NAPRAWA KAMIZELEK KULO- I ODŁAMKOODPORNYCH ORAZ UBIORÓW BOJOWYCH (TECH/62/U/2020) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366742 2020-03-30
godz. 09:00
Dolnośląskie TECH/80/U/2020 ZAKUP TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH DO ZABEZPIECZENIA WARSZTATÓW ŁĄCZNOŚCI - przetarg ograniczony w dziedzinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388102 2020-03-30
godz. 09:00
Dolnośląskie ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA REALIZOWANEJ NA RZECZ WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396298 2020-03-30
godz. 09:00
Dolnośląskie Sukcesywne drukowanie, oprawa i dostawa Gazety Uczelnianej na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401202 2020-03-30
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa wykładzin i nakładek klap skipu zgodnie z załączoną dokumentacją 1 WYKŁADZINA SEGM KLAPY L-II S03-345-02-1 12,00 SZT 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7381402 2020-03-30
godz. 09:30
Dolnośląskie Wykonanie instalacji gazowej w budynkach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392892 2020-03-30
godz. 09:30
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400647 2020-03-30
godz. 09:30
Dolnośląskie Dostawy złomu stalowego 5mm-150 mm wg poniższych wymagań: 1. Rodzaj Złom stalowy drobny najwyższej czystości, kod 17 04 05 (w post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385981 2020-03-30
godz. 09:45
Dolnośląskie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świątnikach (część pasa drogi powiatowej nr 1340D), gm. Trzebnica. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349070 2020-03-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługi w zakresie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353501 2020-03-30
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej n/c Wrocław, ul. Piastowska"0 Umowa jednorazowa. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354261 2020-03-30
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław ul. Idzikowskiego"0 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354120 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław ul. Idzikowskiego" Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354117 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław, ul. Piastowska" Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356065 2020-03-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych LaptopPrzedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372315 2020-03-30
godz. 10:00
Mazowieckie Serwis budowlano-instalacyjny obiektów budowlanych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7381921 2020-03-30
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Remont ścian młynowni Zakładu Odzysku Surowców w Lubinie 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)