Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8445270 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/153/21 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przyłącza energetycznego:1. Wałbrzych ul Zagórzańska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445269 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/154/21 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przyłącza energetycznego:1. Bielawa, ul Generała Wła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440667 2021-10-18
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 3 zadań: Modernizacja sieci nN i SN na terenie posterunku Złotoryja - zadanie 1: Mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382885 2021-10-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Numer referencyjny: PZP/TD-OWR/04942/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451589 2021-10-19
godz. 09:55
Małopolskie Dostawa osprzętu oświetleniowego dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455797 2021-10-19
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa bednarki ocynkowanej dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444049 2021-10-19
godz. 11:00
Małopolskie 106/2021 - Budowa, modernizacja zasilania gwarantowanego 48VDC/230VAC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449172 2021-10-19
godz. 13:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie badań rewizji wewnętrznej stałych zbiorników ciśnieniowych w 15 elektrowniach wiatrowych Vestas V80 wraz z ich rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) na farmie wiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464587 2021-10-20
godz. 00:00
Dolnośląskie Opracowanie niezależnej ekspertyzy weryfikującej uzyskane parametry jednostki fizycznej wytwórczej planowanej na potrzeby certyfik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438587 2021-10-20
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Budowa powiązania linii LGU971 (GPZ Chocianów) z linią LGU752 (GPZ Gromadka) -111/2021/ZAK2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441923 2021-10-20
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, modernizacja sieci nN oraz sieci oświetleniowej TNT w msc. Bysina, Siepraw, Czechówka i Wrząsowice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448626 2021-10-20
godz. 10:00
Małopolskie "Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach telekomunikacyjnych w Oddziale w Legnicy”- 110/2021/ZAK2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450749 2021-10-20
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN, Wołów, dz. nr 15/5, I-WR-AI-2104089

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461395 2021-10-21
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa sodowych opraw parkowych na potrzeby realizacji zadań w miejscowościach Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Będzin, Czeladź oraz Mys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459774 2021-10-22
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN, Oleśnica dz. nr 3/2, 3/3, 4, 13/2, I-221...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450748 2021-10-22
godz. 11:00
Małopolskie 115_Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Kamienna Góra – wyposażenie pola liniowego SN nr 26 w R-357 Kamienna Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452192 2021-10-22
godz. 13:00
Dolnośląskie Wymiana opraw na energooszczędne typu LED w miejscowości Szczyrk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452191 2021-10-22
godz. 13:00
Dolnośląskie Wymiana słupów oświetleniowych w systemie „Kup + zrób” w rejonie osiedla Gądów we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457841 2021-10-25
godz. 00:00
Dolnośląskie 111/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464586 2021-10-25
godz. 09:00
Małopolskie Budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych wraz z powiązaniami SN i nN oraz złączami kablowymi nN we Wrocławiu ul. Długa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418443 2021-10-25
godz. 11:00
Dolnośląskie ZAK4/112/21 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu Numer referencyjny: PZP/TD-O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456908 2021-10-25
godz. 11:00
Dolnośląskie 105_2021_Remonty budowlane stacji SN/nN na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457842 2021-10-26
godz. 00:00
Małopolskie 112/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458332 2021-10-26
godz. 11:00
Małopolskie 110_Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403335 2021-10-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie "pod klucz" na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458331 2021-10-27
godz. 11:00
Dolnośląskie 109_Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459566 2021-10-28
godz. 00:00
Małopolskie 113/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461080 2021-10-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa transformatorów SN/nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464809 2021-10-28
godz. 11:00
Małopolskie 125_Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459567 2021-10-29
godz. 00:00
Małopolskie 114/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)