Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8915348 2022-05-27
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa papieru A4 do kserokopiarek. Dostawa papieru białego A4 – 735 RYZ (147 kartonów)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926452 2022-05-27
godz. 12:00
Dolnośląskie RFP – USŁUGA: Naprawa uszkodzonych drzwi zewnętrznych do budynku biurowego przy ul. Pułaskiego 48-50 we Wrocławiu.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916516 2022-05-27
godz. 14:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy karbohydrazydu 7% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów zgodnie z poniższym: 1.1. NALCO ELIMINOX TWE w ilości - 12 000,00 Kilogram Opis:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919491 2022-05-27
godz. 14:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest Zakup łożysk i elementów ułożyskowania urządzeń odprowadzania popiołu dennego i podawania wapna K1-6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8845021 2022-05-30
godz. 00:00
Dolnośląskie Nawiązanie stałej współpracy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926450 2022-05-30
godz. 09:30
Dolnośląskie Przygotowanie i legalizacja wag magazynowych (wg załączonego wykazu) Magazynu Zakładowego w Zakładzie Dolnośląskim PKP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927039 2022-05-30
godz. 09:30
Dolnośląskie Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910646 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Remont dachów, budynków zarządzanych przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu z podziałem na 5 zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917150 2022-05-30
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi wykonywania prac ziemnych przy użyciu koparek jednonaczyniowych na podwoziu gąsienicowym dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Przedmiotem Zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914101 2022-05-30
godz. 13:00
Dolnośląskie Zakup pomp dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Postępowanie zostało podzielone na trzy niezależne części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932417 2022-05-31
godz. 10:00
Dolnośląskie rfp - grzybek cierny l-68: 500 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929985 2022-05-31
godz. 10:30
Dolnośląskie Zakup dwóch kos spalinowych dla Sekcji Wrocław Brochów: 2 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924249 2022-05-31
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż klimatyzatorów dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903619 2022-05-31
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawy węgla w okresie czerwiec 2022 – luty 2023 r. dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie – PGNiG TERMIKA Energetyka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925525 2022-05-31
godz. 12:00
Mazowieckie Wyjanem myjek czyszczacych do Wrocławia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920954 2022-05-31
godz. 13:00
Dolnośląskie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót remontowych konstrukcji wsporczych rozdzielni napowietrznej 110kV stacji elektroenergetycznej T-5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931021 2022-05-31
godz. 14:00
Dolnośląskie Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa soli bromu dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Zamawiający - PGE Górnictwo i

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936965 2022-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup kompletnego semafora świetlnego pięciokomorowego i tarczy ostrzegawczej świetlnej. Zakup kompletnego semafora świetlnego wj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928968 2022-06-01
godz. 12:00
Dolnośląskie Zakup odpowietrzników do przekładni przenośnikowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928972 2022-06-01
godz. 13:00
Dolnośląskie Zakup odkuwek dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Przedmiotem zamówienia jest dostawa odkuwek dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934151 2022-06-01
godz. 14:00
Dolnośląskie Zakup akcesoriów laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w aso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937465 2022-06-01
godz. 14:00
Dolnośląskie Segregacja i niszczenie dokumentów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do projektu Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933190 2022-06-02
godz. 12:00
Dolnośląskie Zakup akumulatorów do sprzętu technologicznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa akumulatorów do sprzętu technologicznego dla PGE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938250 2022-06-02
godz. 14:00
Dolnośląskie Zakup worków filtracyjnych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków filtracyjnych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów zgodnie z poniższym: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894548 2022-06-03
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji ppoż z nawodnionymi pionami hydrantowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Śląskich 185-193A we Wrocławiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936826 2022-06-03
godz. 13:00
Dolnośląskie Zakup przemienników częstotliwości, elementów AKPiA i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Przedmiotem zamówienia jest dostawa prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933764 2022-06-06
godz. 14:00
Dolnośląskie Dostawa zespołu koła wygarniającego WKH800/WKH1000 do wózków z napędem hydraulicznym w Elektrowni Turów Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zespołów koła wygarniającego WKH800/WKH1000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930539 2022-06-08
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Przebudowa budynku łaźn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938320 2022-06-08
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa mebli warsztatowych i socjalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931044 2022-06-08
godz. 13:00
Dolnośląskie Zakup (dostawa) wału koła czerpakowego wg rys. 2653003/MB-W2 w ilości – 1 kpl. wraz z płaszczem, dennicami, pierścieniami (hydraulicznym, dystansowym), osłoną, tuleją dociskową, podkładkami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)