Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7508100 2020-06-09
godz. 09:30
Dolnośląskie Dostawa żaluzji pionowych, montowanych do ściany lub sufitu i rolet okiennych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514572 2020-06-09
godz. 09:30
Dolnośląskie Naprawa systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w budynkach administrowanych przez 43 WOG Świętoszów na nas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492315 2020-06-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do oznaczeń w kierunku koronawirusa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499023 2020-06-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego, płynów dla Stacji Dializ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7511128 2020-06-09
godz. 12:00
Dolnośląskie USŁUGA SERWISU I KONSERWACJI CENTRAL WENTYLACYJNYCH, WENTYLATORÓW ORAZ KLIMATYZATORÓW Numer referencyjny: INFR/349/2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503940 2020-06-09
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU/WYROBÓW LABORATORYJNEGO/WETERYNARYJNEGO DLA WOMP WE WROCŁAWIU Numer referencyjny: MED/343/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465789 2020-06-10
godz. 10:00
Mazowieckie USŁUGA ZBIERANIA, TRANSPORTU I PRZEKAZANIA DO PRZETWORZENIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z JEDNOSTEK I INSTYTUCJI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465992 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505901 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzonego, aluminiowego skraplacza agregatu wody lodowej w celu określenia specyfiki usterki i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508263 2020-06-10
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501973 2020-06-10
godz. 11:00
Dolnośląskie Kompleks 7795 Duninów budynek nr 1 remont sanitariatów, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wejściowych, wymiana stolarki okienn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511235 2020-06-10
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługi introligatorskie i poligraficzne Numer referencyjny: SZKOL/351/2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nw. usług introl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517621 2020-06-10
godz. 12:00
Dolnośląskie Wymiana 4 uszkodzonych hydrantów zewnętrznych ( nr 6, nr 18, nr 20, nr 31) na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu. Zadanie obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508939 2020-06-10
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa urządzeń do niszczenia niejawnych dokumentów i informatycznych nośników danych Numer referencyjny: INFR/345/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465979 2020-06-15
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa ekstraktu kawy zbożowej (MAT/120/U/2020) Numer referencyjny: MAT/120/U/2020 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa ekstraktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473289 2020-06-15
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512615 2020-06-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: Zakres 1) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie orto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516573 2020-06-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517898 2020-06-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: ZAKRES 1) CPV 85141000-9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504058 2020-06-15
godz. 12:00
Dolnośląskie Roboty budowlane w kompleksie 3015 w Bolesławcu Numer referencyjny: 41/PN/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) remont częściow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508976 2020-06-15
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA SPRZĘTU I ODZIEŻY SPORTOWEJ Numer referencyjny: SZKOL/340/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - Zadanie nr 1: mater...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473280 2020-06-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia oraz sprzętu ochrony osobistej (MAT/122/U/2020) Numer referencyjny: (MAT/122/U/2020 Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7518608 2020-06-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Remont kotła ECA IV kotłowni nr 4 w budynku nr 120 w kompleksie 0550 Karliki Numer referencyjny: 45/PN/2020 3.1 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516211 2020-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Roboty budowlane w kompleksie 2987 w Żaganiu Numer referencyjny: 44/PN/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Remont pomieszczeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513742 2020-06-19
godz. 10:30
Dolnośląskie Roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne i urządzeń grzewczych w obiektach administowanych przez 43 WOG w Świętoszowie Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491373 2020-06-22
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem oraz wykonanie NIEzbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń związanych z wymianą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478366 2020-06-24
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa w zakresie naprawy kuchni polowych KPŻ-100, KP-340, obsługa i konserwacja kotłów do kuchni polowych Numer referencyjny: MAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499041 2020-06-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Przetarg NIEograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę drobnego s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501208 2020-06-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503495 2020-06-30
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa odczynników oraz zamkniętych systemów do pobierania krwi wraz z najmem urządzeń wg 3 pakietów Numer referencyjny: 4WSzKzP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)