Przetargi i zamówienia - energia solarna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8993142 2022-07-07
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Budowa oraz rozruch instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach i terenie Spółki Wodociągi Pińczowskie” Część 1: Część 1: Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989219 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989482 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991893 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011710 2022-07-07
godz. 23:59
Mazowieckie Zlecimy montaż dachowej instalacji o mocy 1000 kWp. Zlecimy montaż instalacji 2×250 kWp na trapezie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995880 2022-07-08
godz. 08:00
Dolnośląskie „Budowa pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu” 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996206 2022-07-08
godz. 08:00
Dolnośląskie 11/06/2022/DO Budowa pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902974 2022-07-08
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pompy ciepła oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993402 2022-07-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zasto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996191 2022-07-08
godz. 09:00
Małopolskie GI.271.56.2022 „Budowa oświetlenia solarnego arboretum w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002605 2022-07-08
godz. 09:00
Małopolskie Montaż odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych będących własnością Gminy Tokarnia Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993132 2022-07-08
godz. 10:00
Dolnośląskie „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NUMER 2 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ” - III POSTĘPOWANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995347 2022-07-08
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Modernizacja pola nr.8 w stacji 110/15 kV GPZ Dębno oraz wykonanie 2 przyłączy Elektrowni Fotowoltaicznych Oborzany 1-2. (PROJEKT + WYKONAWSTWO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994958 2022-07-08
godz. 10:00
Śląskie Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Przedmiotem zamówienia jest zast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995527 2022-07-08
godz. 10:00
Śląskie Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995537 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce, na działkach o nr ew. geod. 1885/209 i 152/2 Przedmiotem zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996112 2022-07-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 220/11, obręb 9, Mechowo, gm. Golcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998542 2022-07-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Przyłączenie do sieci farmy fotowoltaicznej w m. Murzynowo gm. Skwierzyna (dostosowanie pola 15kV nr 27, 5 oraz 6 w GPZ Skwierzyna do przyłączenia źródła wytwórczego) – „pod kluc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010755 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina- Wymiana opraw oświetlenia uliczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010710 2022-07-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa urządzeń specjalistycznych do pracowni w ramach projektu pn.: "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu” Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003168 2022-07-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania pn.: Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994352 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z doradztwem energetycznym na dachach budynków Zakładu Doświadczalnego ITP - PIB w Biebrzy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8977021 2022-07-08
godz. 12:30
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia inwestycyjnego jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Centrum Medycznego w Łańcucie poprzez montaż instalacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010058 2022-07-08
godz. 23:59
Dolnośląskie Wprowadzenie nowych usług szansą na zbilansowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w firmie UNIVERSAL SERVIS JOLANTA K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015838 2022-07-08
godz. 23:59
Dolnośląskie Realizacja projektu szansą rozwoju przedsiębiorstwa Zakup, dostawa i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej naziemnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8963670 2022-07-11
godz. 09:00
Świętokrzyskie Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno Numer referencyjny: PKZ.271.5.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja źródeł ogrzewania bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995902 2022-07-11
godz. 10:00
Małopolskie „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”. Część 1: „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice” dofinansow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9000625 2022-07-11
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej Część 1: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody, prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, budowa oczyszczal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009364 2022-07-11
godz. 10:00
Podlaskie I.7011.2022 Naprawa uszkodzonych instalacji solarnych na terenie Augustowa PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa uszkodzonych solar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009434 2022-07-11
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i urządzeń – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Wsparcie na starcie – nowe możliwości edukacji zawodowej” Część 1: CZĘŚ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)