Zlecenia - materiały laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9018621 2022-07-07
godz. 08:00
Wielkopolskie 163569/2022 Dostawa odczynników Agilent do Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 High Sensitivity DNA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018615 2022-07-07
godz. 08:00
Wielkopolskie 163364/2022 Dostawa komórek i medium Lonza Bioscience do Katedry Hipertensjologii PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 HUVEC – Human Umb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018978 2022-07-07
godz. 08:00
Wielkopolskie 163318/2022 Dostawa mediów hodowlanych PromoCell do Zakładu Anatomii Prawidłowej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mesenchymal Stem C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012615 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020571 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: TBE urea sample buffer 2 X (nr kat.J60186.AB, Thermo) - 1 szt. TBE urea sample buffer 2 X (nr kat.J60186.AB, Thermo) - 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021833 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa materiałów. Clarity Western ECL Subs,200ml (nr kat.1705060, Biorad) - 1 op. Prec Plus Protein Dual Color Stds 500 l mix...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021829 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Kolumny Plasmid 250 szt. (nr kat.K-PM-250, A&A) - 2 op. Kolumny Plasmid 250 szt. (nr kat.K-PM-250, A&A) - 2 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021831 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: One Shot™ ccdB Survival™ 2 T1R Competent Cells (nr kat.A10460, Thermo Scientific) - 1 op. One Shot ccdB Survival 2 T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020742 2022-07-07
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników firmy DAKO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010265 2022-07-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu): rękawiczek laboratoryjnych o następujących parametrach oraz cech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011634 2022-07-07
godz. 13:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia pracowni dla zawodu technik leśnik i technik ochrony środowiska w ramach realizowanego pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9022781 2022-07-07
godz. 15:00
Łódzkie Mikrobiologia i szkło

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8956189 2022-07-07
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacyjna terapia komórkowa glejaka Zakup materiałów: odczynniki chemiczne, sole, bufory, barwniki do pracy z białkiem: Nat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005144 2022-07-07
godz. 23:59
Dolnośląskie Hybrydowe Platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych Odczynnik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005894 2022-07-07
godz. 23:59
Pomorskie Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010244 2022-07-07
godz. 23:59
Śląskie Opracowanie innowacyjnych aktywnych układów wydechowych i urządzeń akustycznych dla nowoczesnych pojazdów hybrydowych i elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010593 2022-07-07
godz. 23:59
Małopolskie Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP Benzo[d]thiazol-7-amine 5g*1 CAS 1123-55-32-Chloro-7-methylquinoxaline 1g*...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010591 2022-07-07
godz. 23:59
Małopolskie Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP 1. 1,2-Ethanedithiol 100ml 1 540-63-62. 7-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010590 2022-07-07
godz. 23:59
Małopolskie Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 5g*1 CAS 306960-77-05-(Tri...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010786 2022-07-07
godz. 23:59
Małopolskie Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP 1-Fluoropyridinium triflate purity ≥96% 25g*1 CAS 107263-95-61-Chloromet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009565 2022-07-07
godz. 23:59
Mazowieckie Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta jako kandydata w terapii chorób o podłożu zapalnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011307 2022-07-07
godz. 23:59
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Innowacji Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników chemicznych niezbędnych do przeprowadze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011306 2022-07-07
godz. 23:59
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Innowacji Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów plastikowych jednorazowego użytku oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011044 2022-07-07
godz. 23:59
Małopolskie Platforma technologiczna dla nowych generacji leków przeciw chorobom spowodowanym przez koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011433 2022-07-07
godz. 23:59
Podlaskie Dostawa kitów do oznaczenia parametrów stresu oksydacyjnego ( m.in. TAS, TOS, 8-OH-dG, MDA, AGE-metoda ELISA) na potrzeby projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011848 2022-07-07
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012024 2022-07-07
godz. 23:59
Małopolskie Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP Human JAG-1 (amino acids: 188-204) • Sequence: CDDYYYGFGCNKFCRPR • Unc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012036 2022-07-07
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań przemysłowych i prac rozwojowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9025193 2022-07-08
godz. 07:00
Mazowieckie Zakup - Odczynniki chemiczne I (lipiec 2022) - Bioagra 1. . Hydranal Coulomat AG firmy Sigma Aldrich 34836-1L-R 3 litr 2. Hydrana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016963 2022-07-08
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)