Zlecenia - sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9018340 2022-07-07 Śląskie Przeprowadzenie diagnostyki a następnie naprawę spektrometru ICP-OES wraz z wymianą płyty głównej spektrometru o nr katalogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018334 2022-07-07 Śląskie Wykonanie wzorcowania analizatora AWE-PW dla składnika TOC wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania z akredytacją PCA. Wzorcowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010142 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa systemu do diagnostyki drgań maszyny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005333 2022-07-07
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa JEDNOKOLUMNOWEJ MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA Z ZAKRESU JEJ OBSŁUGI.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018100 2022-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa reaktorów do analizy elementarnej według katalogu Thermo Scientific lub równoważnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003053 2022-07-07
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Demister wyparki V202. Warunki handlowe: 1. Oczekiwany termin płatności – prefero...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010263 2022-07-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu): sprzętu i wyposażenia do badań terenowych (sito i siatka) o nast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018115 2022-07-07
godz. 12:20
Lubelskie Naprawa kapilarnego chromatografu gazowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9022943 2022-07-07
godz. 12:20
Lubelskie Naprawa kapilarnego chromatografu gazowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011634 2022-07-07
godz. 13:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia pracowni dla zawodu technik leśnik i technik ochrony środowiska w ramach realizowanego pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994273 2022-07-07
godz. 14:00
Opolskie Dostawa i montaż chromatografu przemysłowego związków siarki w gazie syntezowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006966 2022-07-07
godz. 14:00
Łódzkie Wysokowydajne i w pełni zautomatyzowane urządzenie do technicznego zamykania opakowań z owocami jagodowymi dla obrotu detaliczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012609 2022-07-07
godz. 15:30
Zachodniopomorskie Zakup cieplarki laboratoryjnejna potrzeby realizacji projektu Opracowanie technologii bakteriofagowego wspomagania sanityzacji w p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006309 2022-07-07
godz. 16:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa: SUSZARKA LABORATORYJNA SLW 75

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006190 2022-07-07
godz. 23:59
Małopolskie Opracowanie innowacyjnej technologii biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydowych w środowisku gruntowo-wodnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005894 2022-07-07
godz. 23:59
Pomorskie Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011306 2022-07-07
godz. 23:59
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Innowacji Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów plastikowych jednorazowego użytku oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997851 2022-07-08
godz. 00:00
Małopolskie DA_6 Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017470 2022-07-08
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa zintegrowanego systemu do przeprowadzania badań obserwacyjnych w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011551 2022-07-08
godz. 09:00
Podkarpackie sprzedaż i dostarczenie specjalistycznego wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach zadania inwestycyjnego Budowa zespołu o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988891 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń do badań laboratoryjnych wraz ze sprzętem pomocniczym Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008779 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd i konserwacje automatycznego licznika komórek firmy Thermo Fisher, nr inwentarzowy 801-140945 nr fab.D2916186A0520 mode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017489 2022-07-08
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mieszadeł magnetycznych dla Katedry Chemii Fizycznej PRz.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003044 2022-07-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Wibrator pneumatyczny NCT 55 Warunki handlowe: 1. Oczekiwany termin płatności – p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011618 2022-07-08
godz. 12:00
Śląskie Zbrojenie geotechniczne GEOBAR PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury badawczej umożliwiającej pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011852 2022-07-08
godz. 12:00
Pomorskie Opracowanie immunologicznych preparatów do profilaktyki i leczenia stanów zapalnych wymienia krów (mastitis), alternatywnych dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015271 2022-07-08
godz. 14:00
Lubelskie Automatyczna biureta Schillinga

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018979 2022-07-08
godz. 14:00
Wielkopolskie Nieorg/1/2022 Dostawa mieszadła oraz uchwytów do dyfraktometru PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mieszadło magnetyczne Mieszadło mag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004870 2022-07-08
godz. 15:00
Pomorskie W związku z realizacją projektu „Innowacyjny średnionapięciowy magazyn energii o dużej pojemności, o najniższym na rynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019045 2022-07-08
godz. 15:52
Mazowieckie Dostawa wyposażenia i sprzętu na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)