Przetargi i zamówienia - termomodernizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384159 2020-07-31
godz. 09:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692873 2020-09-29
godz. 10:00
Mazowieckie „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684711 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie Numer referencyjny: KZP.271.3.20.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684714 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica Numer referencyjny: KZP.271.3.21.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684715 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie Numer referencyjny: KZP.271.3.22.2020 Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700180 2020-10-05
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie wraz z budową infrastruktury technicznej budynku przy ul. Fred...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7643818 2020-10-06
godz. 08:45
Śląskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy AL. W. KORFANTEGO 84 w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658720 2020-10-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468769 2020-10-08
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Numer referencyjny: OŚ.271. 1.2020.KK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7641477 2020-10-12
godz. 10:00
Mazowieckie Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7656352 2020-10-14
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384189 2020-10-15
godz. 09:00
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski Numer referencyjny: ZP.271.03.2020.RR CZĘŚĆ 1: a) wykonanie dokumentacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385902 2020-10-15
godz. 10:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice” Numer referencyjny: ZP-4/2020 CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418918 2020-10-15
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Budowa wraz z zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385962 2020-10-15
godz. 12:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7426750 2020-10-16
godz. 09:00
Śląskie Usługa serwisowania rezonansu magnetycznego Numer referencyjny: 30/EZP/20 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę serwisowania rezon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-10-22
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7679586 2020-10-29
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7312381 2020-10-30
godz. 09:00
Śląskie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7444604 2020-10-30
godz. 11:00
Śląskie Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy Mysłowicach – etap 1 – Park Zamkowy Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2020.AJ 1. OPIS PRZEDMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7665051 2020-10-30
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa budynku na potrzeby Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708982 2020-11-04
godz. 10:00
Mazowieckie Kontrakt 1B.5/2 "Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384245 2020-11-05
godz. 09:45
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice Numer referencyjny: IN.271.1.2020 1. Przedmiot zamówienia został podzielony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384216 2020-11-05
godz. 10:50
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice Numer referencyjny: GPIZP.271.5.2020 CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386060 2020-11-05
godz. 12:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza” Numer referencyjny: ZPI.271.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690377 2020-11-09
godz. 12:00
Łódzkie „Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II – Ujazd Numer referencyjny: ZP.271.20.2020 1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762553 2020-11-16
godz. 09:00
Małopolskie Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)