Przetargi i zamówienia - obszary wodne i hydrotechnika - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8059304 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Czyszczenie obrzeży zbiornika wodnego Chańcza, na rzece Czarna Staszowska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067840 2021-04-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Roboty utrzymaniowo-remontowe na cieku Kraszówka w miejscowości Nowe Jaroszewice, gm. Bolesławiec na dł. 500 mb.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069899 2021-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Naprawa umocnień i zabudowa wyrw w korycie rzeki Łabuńka w km 23+000-25+587 wraz z remontem umocnień stopnia w km 21+060

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058424 2021-04-20
godz. 09:00
Mazowieckie „Usuwanie szkód powodziowych – Zabezpieczenie potoku Dąbrówka w km 1+800 – 5+000 w m. Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz, pow. nowosądeck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069703 2021-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 6 części Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029836 2021-04-20
godz. 11:00
Wielkopolskie Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – wały – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu Numer referencyjny: PO.ROZ.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053154 2021-04-21
godz. 10:00
Mazowieckie Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przesłona przeciw filtracyjna IV etap Przedmiotem zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067896 2021-04-21
godz. 23:55
Pomorskie Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 - 7+510 woj. pomorskie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075231 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie zadania pt.: Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba, w zakresie: Część 1: Przegląd sieci piez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032515 2021-04-22
godz. 11:30
Mazowieckie Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2021 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035315 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2021 r. – Zarząd Zlewni Kalisz Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.06....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065854 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Remont budowli hydrotechnicznych na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Poznaniu części nr 1 - zastawki - Kanał Przybr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047351 2021-04-26
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania budowli na terenie Nadzoru Wodnego w Sławie (68 szt.) Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065849 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie „Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Unieść w km 5+800 jej biegu zgodnie z nakazami WINB na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067459 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Unieść w km 5+800 jej biegu zgodnie z nakazami WINB na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043489 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038175 2021-04-27
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043497 2021-04-27
godz. 11:15
Mazowieckie Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole Numer referencyjny: ROZ.2810.14.2021 Wartość bez VA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047362 2021-04-29
godz. 10:00
Mazowieckie „Dwukrotna konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni we ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059034 2021-05-04
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapór przeciwrum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059049 2021-05-05
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie zbiornika Zalew Zemborzycki (grobla boczna lewa, grobla boczna prawa) na terenie miasta Lublin. Numer referencyjny: LU....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059081 2021-05-05
godz. 11:30
Mazowieckie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Sieradz, NW Łask, NW Zduńska Wola, NW Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061339 2021-05-06
godz. 09:00
Mazowieckie Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.14.2021 Wartość bez VAT: 225 980.59 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059068 2021-05-07
godz. 11:00
Mazowieckie Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Toruń. Numer referencyjny: GD.ROZ.2810.2.2021.ZP.EB Część zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059096 2021-05-07
godz. 11:15
Mazowieckie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059069 2021-05-10
godz. 11:00
Mazowieckie Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części Numer referencyjny: GD.ROZ.2810.4.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070437 2021-05-12
godz. 09:00
Mazowieckie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.12.2021 Wartość be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059101 2021-05-12
godz. 10:00
Dolnośląskie „Utrzymanie i eksploatacja obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lubsku” Numer referencyjny: WR.ROZ.28...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073251 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych / cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070378 2021-05-14
godz. 11:30
Mazowieckie Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica – Lisewo od km 0+000 do km 8+330, etap II, gm. Pyzdry, pow. wrzesińsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)