Przetargi i zamówienia - instalacje wewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8818915 2022-05-10
godz. 09:00
Wielkopolskie Transport pacjentów na hemodializy do Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Numer referencyjny: SZW/DZP/9/2022 Usługa transportu sanitarnego z kierowcą, pacjentów na hemodializy, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860323 2022-05-10
godz. 09:00
Małopolskie Budowa Centrum Aktywności Kulturalnej na osiedlu "Rzepnik" w Skawinie Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) na osiedlu Rzepnik w Skawinie, w którym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831736 2022-05-10
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego Numer referencyjny: WOFiTM/22/2022/PN Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego. szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876643 2022-05-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wynajem długoterminowy (48 miesięcy) samochodów osobowych wraz z usługami towarzyszącymi Część 1: Zadanie 1: wynajem długoterminowy (48 miesięcy) 1 samochodu klasy C (SAMAR) kombi z opcją w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8809392 2022-05-10
godz. 10:00
Podlaskie Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku Numer referencyjny: ZP.271.3.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Inwestycja pn.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870082 2022-05-10
godz. 10:30
Śląskie Aktualizacja modelu ruchu dla miasta Bielska-Białej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji modelu ruchu dla miasta Bielska-Białej. Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874697 2022-05-10
godz. 12:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa falowodów do zasilenia struktury akceleracyjnej w docelowej lokalizacji.Postępowanie stanowi nabycie podobnych dostaw (w zakresie przedmiotu postępowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8846761 2022-05-10
godz. 12:00
Mazowieckie Modernizacja budynku hotelowo-gastronomicznego – wydzielenie strefy pożarowej – etap II w Ośrodku w Konstancinie-Jeziornie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku hotelowo-gastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822003 2022-05-11
godz. 08:00
Wielkopolskie RD/ZP/07/2022 Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy.” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8865879 2022-05-11
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa elementów istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu .2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę dwóch pomieszczeń:-POM. NR k0. 1/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866558 2022-05-11
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest Budowa nawierzchni boiska szkolnego wielofunkcyjnego: koszykówka, siatkówka, tenis, skocznia w dal, na działce 612/2, obręb ZielinZakres zamówienia obejmuje m.in....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8867317 2022-05-11
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Przebudowa obszarów i obiektów użyteczności publicznej połączona z nadaniem nowych funkcji na terenie gminy Gnojno” Część 1: Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w GnojniePrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874981 2022-05-11
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I TAŚM BARWIĄCYCH DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, FAKSÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PLOTERÓW Część 1: Część I Tonery, w 86 pozycjach Część 2: Część I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8818886 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II” Numer referencyjny: RS.271.0002.2022, ZP.rp.9.2022 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8809464 2022-05-11
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa produktów antyseptycznych oraz preparatów do dezynfekcji narzędzi i endoskopów Numer referencyjny: DZ.271.9.2022 Przedmiotem postępowania jest dostawa produktów antyseptycznych oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8859919 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu Część 1: 1) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831782 2022-05-11
godz. 10:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą narzędzi do operacji videotorakochirurgii oraz rozwieraczy do żeber typu FINCCHIETTO dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku - Białej....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831708 2022-05-11
godz. 10:00
Świętokrzyskie dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: ADP.2301.32.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu IVD typu MALDI Biotyper sirius (MBT sirius) - aparat do identyfikacji drobnoustro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8835189 2022-05-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi ochrony obiektów i terenu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Szczecinie. Numer referencyjny: RPoZP 7/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863586 2022-05-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa i wymiana stolarki okiennej w podziale na dwie części: część I – stolarka okienna PCV; część II – stolarka okienna drewniana, w zasobie własnym i zarządzanym przez Szczeciński TBS C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864139 2022-05-11
godz. 10:00
Pomorskie Część 1: Część 1 - Termomodernizacja budynku dydaktycznego „A” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - zamówienie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8867588 2022-05-11
godz. 10:00
Lubuskie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisko wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8825149 2022-05-11
godz. 10:00
Mazowieckie Remont i przebudowa ulic m.st. Warszawy z podziałem na 3 części... Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/37/PN/9/22 Remont i przebudowa ulic m.st. Warszawy z podziałem na 3 części: Część 1: Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8825239 2022-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ludwin Numer referencyjny: Za.271.02.2022 Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8786401 2022-05-11
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.37.2022 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla WWCOiT im. M Kopernika w Łodzi Numer referencyjny: EZ.28.37.2022 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8878377 2022-05-11
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup usług telefonicznych w technologii VoIP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych w technologii VoIP dlaNarodowego Centrum Badań i Rozwoju w lokalizacji III (Warsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866602 2022-05-11
godz. 10:00
Śląskie „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Pilickiej" Przedmiotem zamówienia jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Och...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8816043 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Ubezpieczenie instalacji ściekowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Numer referencyjny: 00500/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/U/2022 Ubezpieczenie instalacji śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841767 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawy Napylarki próżniowej do napylania cienkich warstw metali na potrzeby MAB/2018/9 CENTERA Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk Numer referencyjny: ZP-220/03/2022 Dostawa N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8806346 2022-05-11
godz. 11:00
Lubelskie Remont i modernizacja czterolinowego zestawu kół ø 5000 GWS szybu 1.3 Numer referencyjny: 1458/EZP/MMA/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu remontu i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)