Przetargi i zamówienia - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8064742 2021-04-14
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonanie zadania pt.: Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części własnym transportem z terenu ZZ we Wrocław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055432 2021-04-14
godz. 12:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Gminie Przemków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075219 2021-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd serwisowy separatora substancji ropopochodnych ESK-BH II 20/200/2000/DNR wraz z usługą czyszczenia separatora o pojemnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064715 2021-04-22
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie kompleksowego wywożenia nieczystości stałych z 68 nieruchomości Poczty Polsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043541 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Przyjęcie do przetwarzania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)