Zlecenia - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8984174 2022-07-07 Łódzkie Zamówię kontener 5m na wywóz papy i OSB- Łódź Zamówię kontener 5m na wywóz papy i OSB. Zainteresowanych proszę o kontakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008782 2022-07-07 Mazowieckie Wykonywanie usług w zakresie odbioru oraz wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016010 2022-07-07 Zachodniopomorskie wykonanie prac porządkowych dotyczących uprzątnięcia terenu z odpadów budowlanych i remontowych wraz z ich utylizacją z nier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009526 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie Odbiór, transport i utylizacja martwych zwierząt znajdujących się na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010501 2022-07-07
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie zadania pod nazwą Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości w Gminie Pawonków w 2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017059 2022-07-07
godz. 10:00
Dolnośląskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest na trenie Gminy Nowa Ruda w roku 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018344 2022-07-07
godz. 10:00
Dolnośląskie Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krośnice - 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018114 2022-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Usługa jednorazowego odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów o kodzie 18 02 05*

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020818 2022-07-07
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych 1. Opakowania z papieru i tektury-kod odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005233 2022-07-07
godz. 12:00
Dolnośląskie „Pomoc przy czynnościach sortowania odpadów komunalnych na obiekcie MZUK Sp. z o. o. w Wałbrzychu ”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014362 2022-07-07
godz. 12:00
Dolnośląskie odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów należących do Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994499 2022-07-07
godz. 14:00
Mazowieckie OR.235.1.2022.MB Odbiór i utylizacja zużytych pojemników po materiałach eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz faks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009369 2022-07-07
godz. 14:00
Zachodniopomorskie ZP.271.5.22.ZPOF Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa usuwani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007615 2022-07-07
godz. 15:00
Lubuskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kłodawa zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017821 2022-07-08
godz. 00:00
Mazowieckie Odbiór odpadów komunalnych z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9026483 2022-07-08
godz. 09:00
Wielkopolskie FP/wywóz złomu w Poznaniu - utylizacja form stalowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006026 2022-07-08
godz. 10:00
Lubuskie ZPZO.04.2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015577 2022-07-08
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2021 r. - nr referencyjny MŚ.271.2.2022 PRZEDMIOT POSTĘPOWANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016014 2022-07-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2022 roku. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017803 2022-07-08
godz. 10:00
Lubuskie Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasień w roku 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017995 2022-07-08
godz. 10:00
Dolnośląskie DEMONTAŻ, ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MŚCIWOJÓW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018514 2022-07-08
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021692 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Zagospodarowanie odpadu 16 07 09* Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty. Przedmiotem zapy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011496 2022-07-08
godz. 12:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych baterii z 30 pojemników, które znajdują się w placówkach edukacyjnych na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015980 2022-07-08
godz. 12:00
Wielkopolskie Wywóz odpadów biologicznych przez okres 1 roku w łącznej ilości do 17.000 kg z budynku Centrum Zaawansowanych Technologii, pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021230 2022-07-08
godz. 12:00
Lubuskie Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021916 2022-07-08
godz. 12:00
Dolnośląskie Szacowanie wartości zamówienia do procedury przetargowej na usługę odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994694 2022-07-08
godz. 13:00
Dolnośląskie realizacja zadania w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn: Us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999061 2022-07-08
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Usługa usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogródek Pomorski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003107 2022-07-08
godz. 14:00
Podkarpackie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)