Przetargi i zamówienia - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9011019 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami mostowymi przy remoncie przepustu w km 50,571 linii kolejowej nr 25 Łódź Kalisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988886 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie aneksu ekspertyzy technicznej w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Targowej 74 w Warszawie dotyczącej dostosow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009163 2022-07-11
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" Numer referencyjny: 9090/IREZA2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017259 2022-07-11
godz. 12:00
Lubelskie Oferta dot. świadczenia usług testów penetracyjnych dla PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005943 2022-07-13
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej w ramach projektu pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009601 2022-07-21
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacja dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa czte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992675 2022-07-25
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015159 2022-08-02
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym (...) Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005726 2022-08-03
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru inż. dla proj. wykon. branży srk oraz kompleksowych robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinkach A1 Chabówka-Rabka Zaryte i E bocznica Klęczany - Nowy Są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015165 2022-08-19
godz. 10:00
Mazowieckie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)