Przetargi i zamówienia - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8054627 2021-04-14
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz budowa gazociągów i przyłączy gazowych średniego ciśnienia na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055254 2021-04-15
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy gazociągu śr/c z przyłączami gazu w msc. Zielonczyn ul. Gościnna dz. nr 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8057611 2021-04-15
godz. 10:00
Mazowieckie Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067384 2021-04-16
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8015696 2021-04-16
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063212 2021-04-16
godz. 14:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru geotechnicznego na potrzeby nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa wału przeciwpowodziow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8015693 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Prace na podstawowych ciągach pasaż. (E30 i E65) na obszarze Śląska na odc. Katowice – Gliwice – oprac. studium wykonalności w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069147 2021-04-20
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073812 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059956 2021-04-22
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i zabezpieczenie przed wpływami planowanej do 2039 roku eksploatacji gór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064894 2021-04-22
godz. 09:30
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz przebudowa i oddanie do użytkowania stacji pomiarowej g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068222 2021-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazu śr/c z PRP Q 16 m3/h w msc. Dylewo 50A dz. nr 84/20 Zaprojektowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068219 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa gazociągu oraz przyłącza n/c wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Bielsko-Białej przy ul. Tęczowej UP/00398914 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073340 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie 4.1 Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Odbudowa jazu na rzece Note...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068220 2021-04-23
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa gazociągu oraz przyłącza śr/c wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Pogodnej UP/004...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070848 2021-04-26
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy stacji gazowej w/c redukcyjno- pomiarowej w m. Otorowo, gm. Sole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068221 2021-04-26
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa gazociągu oraz przyłącza śr/c wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 72 UP/0040579...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038168 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy konserwacji, restauracji i rekonstrukcji organów Jana Śliwińskiego z 1899 r. oraz kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072292 2021-04-28
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz budowa i oddanie do użytkowania sieci gazowej ś/c w msc. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072351 2021-04-28
godz. 23:59
Dolnośląskie JGHG-DR-21-Wykonanie w latach 2021-2024 przeglądów podstawowych i przeglądów szczegółowych wiaduktów i kładki dla pieszych, nad to...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059034 2021-05-04
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapór przeciwrum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059047 2021-05-04
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią jazów będących w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059098 2021-05-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią wałów przeciwpow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059167 2021-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076057 2021-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie „Opracowanie ekspertyzy i dokumentacji w związku z koniecznością wykonania naprawy korony wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066237 2021-06-26
godz. 00:00
Małopolskie Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)