Przetargi i zamówienia - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8015693 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Prace na podstawowych ciągach pasaż. (E30 i E65) na obszarze Śląska na odc. Katowice – Gliwice – oprac. studium wykonalności w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072801 2021-04-19
godz. 12:00
Mazowieckie RFP - Wykonanie kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez PKP Cargotabor Sp. Z o.o. Zakład Napraw Taboru w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077482 2021-04-21
godz. 10:00
Mazowieckie wykonanie badań i pomiarów dla 2 tuneli liniowych, zlokalizowanych w km: 266,998 tor nr 1 oraz w km: 267,008 tor nr 2 na linii kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070711 2021-04-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie RFP na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zw. z planowanym do zrealizowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070099 2021-04-29
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej, zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076273 2021-04-30
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy dla zadania pn.: „Budowa toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059167 2021-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)