Przetargi i zamówienia - projekt ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8418475 2021-10-27
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn.Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie(...) aglomer. śląsko-d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459566 2021-10-28
godz. 00:00
Małopolskie 113/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424308 2021-10-29
godz. 10:00
Śląskie Wykonyw. usług projekt. w zakr. opracow. dokumentacji budowl. (…) dla bud. nowych odc. sieci cieplnych, bud. przyłączy sieci cieplnych wraz z modułami przyłączeniowo-pomiarowymi, bud. węzłów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457843 2021-10-29
godz. 13:00
Dolnośląskie EW Rożnów - doszczelnienie dylatacji pomiędzy sekcjami korpusu zapory betowej - technologia, projekt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)