Przetargi i zamówienia - projekt energoelektryczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9002794 2022-07-07 Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia cmentarza Starego przy ul. Targowej w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015965 2022-07-07 Zachodniopomorskie Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dostosowania istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Krajnik-Glinki w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976111 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Sopot Sopot gmina miejska ul. Artura Grottgera 7 nr dzial.: 0001-35 39.22# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa linii kablowej 0,4 kV d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8984736 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Niesiołowice Stężyca gmina wiejska nr dzial.: 150/45 42.22# Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania domu letniskowego na dz. 150/45 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989106 2022-07-07
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kołobrzeg Kołobrzeg gmina miejska ul. Ogrodowa nr dzial.: 119/6 949.22#Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zabudowę szafki pomiar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991828 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gowino Wejherowo gmina wiejska ul. Jeziorna 30 nr dzial.: Gowino-309/2 43.22#budowa przyłacza kablowego z ist. słupa do P1 wg WP-P/22/019626;...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992871 2022-07-07
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie „zaprojektuj, wybuduj” na terenie RE Busko - (teren PE Chmielnik) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999670 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gowino Wejherowo gmina wiejska ul. Jeziorna 30 nr dzial.: Gowino-309/2 43.22#budowa przyłacza kablowego z ist. słupa do P1 wg WP-P/22/019626;...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005216 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Olgierda 89 nr dzial.: 0019-2015 39.22# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa linii kablowej 0,4kV dla z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008305 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gniew Gniew miasto ul. Gniewskie Młyny 17A nr dzial.: 49/2 41.22# Budowa linii kablowej nN-0,4kV sprawa ZN/6495/3434MZI/2022/2203064 2 Wielki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976130 2022-07-07
godz. 09:00
Lubuskie Budowa drogi - ul. Polnej wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia drogowego w m. Zabór, gm. Zabór w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992328 2022-07-07
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów Biadki Krotoszyn obszar wiejski nr dział.: 6/7 528.22# Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N Konarzew ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992651 2022-07-07
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie „zaprojektuj, wybuduj” na terenie RE Busko - (teren RU Busko) mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992644 2022-07-07
godz. 09:00
Wielkopolskie [OD5-RD1] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego w m. Rabowice, ul. Świerkowa – inwestycja pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994698 2022-07-07
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Koszuty-Parcele Słupca gmina wiejska nr dział.: 194/5 560.22# Opracowanie dokumen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995308 2022-07-07
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Stobno Godziesze Wielkie gmina wiejska nr dział.: 327 504.22# Opracowanie dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003059 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa stacji transformatorowej dla osiedla domów przy ul. Hubala Dobrzańskiego dz. nr 409/57 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003882 2022-07-07
godz. 09:00
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorców na terenie gm. Kielce - RE Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008331 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 11213 ul. Urzędnicza 41a – stacja nr 140...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008611 2022-07-07
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Żardeniki Jeziorany obszar wiejski nr dzial.: 21-15/4 - przyłącze kablowe nn o dł. ok. 230m sprawa ZN/3515/6262MZI/2022/2201757 2 Dobre Mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008731 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Krzeszów Koźle - budowa słupowej stacji tr. 15/0,4kV nr BBZ31533 wraz z połączeniem z siecią SN/nN, przyłączenie domu jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8987046 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją węzłów telekomunikacyjnych - dostosowaniem sieci nN do wymogów NC ER na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992640 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Projektowanie i budowa przyłączy kablowych nN (pakiety) na terenie RE-4 i RE-6 - 4 zadania Projektowanie i budowa przyłączy kablowych nN (pakiet 10 kpl.) na terenie RE-6 Radzyń Podlask...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992709 2022-07-07
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji technicznej dla 2 zadań: Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznych EV Chocianowiec i Buczyna (73/2022/ZAK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992148 2022-07-07
godz. 10:00
Śląskie "Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych w Będzinie przy ul. Rewolucjonistów 4, Rewolucjonistów 6, Daszyńskiego 5, Daszyńs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003210 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji systemu cieplno-termoenergetycznego dla budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.2. W ramach przedmiotoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001773 2022-07-07
godz. 10:00
Pomorskie Dokumentacja projektowa instalacji systemów technicznych – 4 zadania 38/B/IN/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005652 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie PAKIET 55 DR- 2022 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz budowa na podstawie opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie: 22-G1/WP/04301, 22-G1/WP/04183, 22-G1/WP/04057...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005042 2022-07-07
godz. 10:00
Małopolskie (Kompleks) realizacja dokumentacji projektowej i prac budowlanych dla wykonania linii kablowych nN i złącza nN w związku z zasileniem obiektu we Wrocławiu, ul. Drabika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009504 2022-07-07
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji technicznej dla 22. BLT w Malborku i jednostek będących na zaopatrzeniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)