Przetargi i zamówienia - projekt energoelektryczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8177956 2021-06-14
godz. 00:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa Stacji transformatorowej SN/nN z powiązaniami SN i nN dla zasilania domu jednorodzinnego Górowo dz. nr 242, gm. Prusice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8169996 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV z liniami SN, nN w m. Węgrzce Wielkie w trybie "zaprojektuj – wybuduj"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177593 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN, Malin dz. 58/2, 58/14, I-WR-AI-2100503

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177591 2021-06-14
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej dla zadania pn: „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177594 2021-06-14
godz. 11:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa napowietrznej stacji słupowej wraz z powiązaniami SN i nN, Miłochowice dz. nr 128/5, I-WR-AI-2101100, wymiana słupa SN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183713 2021-06-15
godz. 09:00
Małopolskie Kozy ul. Przepiórek - modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN nr BBW50337 Kozy Zagroda, przyłączenie budynku mieszkalnego - proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183826 2021-06-15
godz. 09:00
Małopolskie Pogórze ul. Krosowa - budowa linii kablowej nN, modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN nr BBB10420, przyłączenie zespołu budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8178886 2021-06-15
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Zgorzelec Rozdzielnia 110/20kV R-301 – przyłączenie nowych odbiorców do pól rezerwowych nr 6, 11, 26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186891 2021-06-16
godz. 09:00
Małopolskie Przyborów ul. Babiogórska - budowa słupowej stacji tr. 15/0,4 kV nr BBZ41010 wraz z powiązaniem z siecią SN i nN, przyłączenie obi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8178372 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego przebudowy rozdzielni 110 kV w GPZ Gracze, w celu przyłączenia farmy fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187783 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE przyłączenia do sieci średniego napięcia projektowanych farm fotowoltaicznych o mocy 3 999,68...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188456 2021-06-17
godz. 09:00
Małopolskie Szczyrk - modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN 40594 Szczyrk Iza - projekt budowlano-wykonawczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186101 2021-06-17
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową stacji transformatorowych, linii SN i nN oraz złącz kablowej nN dla przyłącza w Katowicach ul. Korczaka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183132 2021-06-18
godz. 09:00
Małopolskie (projektowanie) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN i złączami kablowo-pomiarowymi nN w Świętej Katarzynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174584 2021-06-18
godz. 15:00
Małopolskie RFI - współpraca w zakresie projektowania/wykonania i przetestowania magazynów energii, wykorzystujących pakiety bateryjne, wycofy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189418 2021-06-21
godz. 09:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Bolesławiec ul. Zielona dz. 191/(28 ÷ 33) - budowa kontenerowej stacji transform...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194080 2021-06-21
godz. 09:00
Małopolskie Sucha Beskidzka ul. Podksięże - modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN BBZ30487 Sucha Podksięże - proiekt budowlano-wykonawczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184264 2021-06-23
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Budowa stacji kontenerowej SN/nN wraz z dowiązaniami 20 kV i 0,4 kV Lubin, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191080 2021-06-24
godz. 10:00
Małopolskie Bogatynia. Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa linii 20kV L-734 od R-312 do sł. nr 32 (KZ JG/00124/18) - 41/ZAK01/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)