Przetargi i zamówienia - projekt budowlany - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8986889 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania BO pn. „Osiedle Śródmieście Bielsko: Remont chodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988583 2022-07-07
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Remont budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego w Ełku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; Etap I – dokumentacja techniczna wraz z częściową rozbiórką. 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8965844 2022-07-07
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/072/22 Modernizacja Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"- w trybie "zaprojektuj i wybuduj". „Modernizacja Zakładu Mikrob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976130 2022-07-07
godz. 09:00
Lubuskie Budowa drogi - ul. Polnej wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia drogowego w m. Zabór, gm. Zabór w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989803 2022-07-07
godz. 09:00
Wielkopolskie ,,Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu” W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi wykonanie prac związanych z istniejącym budynkiem muzeum w szczególności:- wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005324 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Zaprojektuj i buduj: Budowa wiaty na odpady stale przy ul. 1-go Maja 30 w Piekarach Śląskich.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006361 2022-07-07
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie IPP-I.7013.67.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tryszczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991893 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880803 2022-07-07
godz. 10:00
Pomorskie Budowa centrum kulturalnego KOCIEWIE w Starogardzie Gdańskim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, budowy Centrum Kulturalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8979663 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biszcza - etap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004883 2022-07-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - etap II. 1. Opis przedmiotu zamówienia: opra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002962 2022-07-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Adaptacja podpiwniczenia budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy niewykończonego fragmentu budynku Ostrowieckieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005445 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku "D" na podstawie dostarczonego pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008870 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005785 2022-07-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej Opracowanie dokumentacji pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936872 2022-07-07
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem między innymi niezbędnych opinii, warunków, dopuszczeń, uzgodnień, decyzji oraz wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989980 2022-07-07
godz. 11:00
Podlaskie Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej w parku miejskim przy ul. A. Fredry na działce nr geod. 597/4, obr. Nr 16 Wygoda w Białymstoku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.2. Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991372 2022-07-07
godz. 11:00
Wielkopolskie ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W ZŁOTOWIE” W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: „BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZŁOTOWIE” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992997 2022-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z aranżacją wnętrz (wyposażeniem), inwentaryzacją, ekspertyzą techniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008369 2022-07-07
godz. 11:00
Wielkopolskie OPRACOWANIE DOK. PROJ. - TECHN. NA REMONT I DOSTOSOWANIE BIBLIOTEKI DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI WRAZ Z UZYSKANIEM ZGÓD ADM. – W RAMACH PROGRAMU: PRZYJAZNA BIBLIOTEKA BEZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8962691 2022-07-07
godz. 11:30
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Kosmonautów 315, 317 i ul. Sienkiewicza 38 we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZZK-NZ/241/3400/77/22 Wykonanie dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8970056 2022-07-07
godz. 11:30
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ulicy: Skoczylasa 11, Stabłowickiej 13, 14 we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3400/79/22 Wykonanie dokumentac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8970066 2022-07-07
godz. 11:30
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Murarskiej 18/20 i ul. Stabłowickiej 60 we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3400/80/22 Wykonanie dokumenta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998223 2022-07-07
godz. 12:00
Lubelskie usługa polegająca na opracowaniu Programów Inwestycji, Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz dokumentacji projektowo - kosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003675 2022-07-07
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia serwerowni nr 100K do obowiązujących wytycznych w budynku Oddziału ZUS w Gdańsku” Wykonanie P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003787 2022-07-07
godz. 12:00
Śląskie Ustalenie wartości szacunkowej do postępowania na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8964490 2022-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych w Gminie Abramów Część 1: 4.2.1. Część 1 zamówienia – ,,Poprawa dostępności Zespołu Szklono – Przedszkolnego – Szkoły ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008015 2022-07-07
godz. 12:00
Małopolskie Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej poszerzenia korytarza i drzwi do czytelni Ksiąg Wieczystych, od nowo projektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991757 2022-07-07
godz. 13:00
Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań opisanych w załączniku nr 3 1. Instalacja fotowoltaiczna w Bilczy o mocy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996222 2022-07-07
godz. 13:00
Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. I. Opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)