Zlecenia - projekt budowlany - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9005324 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Zaprojektuj i buduj: Budowa wiaty na odpady stale przy ul. 1-go Maja 30 w Piekarach Śląskich.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006361 2022-07-07
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie IPP-I.7013.67.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tryszczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004883 2022-07-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - etap II. 1. Opis przedmiotu zamówienia: opra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008870 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992997 2022-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z aranżacją wnętrz (wyposażeniem), inwentaryzacją, ekspertyzą techniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998223 2022-07-07
godz. 12:00
Lubelskie usługa polegająca na opracowaniu Programów Inwestycji, Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz dokumentacji projektowo - kosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003787 2022-07-07
godz. 12:00
Śląskie Ustalenie wartości szacunkowej do postępowania na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008015 2022-07-07
godz. 12:00
Małopolskie Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej poszerzenia korytarza i drzwi do czytelni Ksiąg Wieczystych, od nowo projektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991757 2022-07-07
godz. 13:00
Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań opisanych w załączniku nr 3 1. Instalacja fotowoltaiczna w Bilczy o mocy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996222 2022-07-07
godz. 13:00
Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. I. Opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998620 2022-07-07
godz. 23:59
Dolnośląskie Opracowanie koncepcji przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku w Polkowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019707 2022-07-08
godz. 08:00
Małopolskie OPRACOWANIE PROJEKTU STACJI PALIW TORUŃ SZOSA LUBICKA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008393 2022-07-08
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku położonego w Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika 9 dz. nr 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017960 2022-07-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Budowli rozrządowej zlokalizowanej na wlocie do zbiornika wyrównawczego pompowni Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004625 2022-07-08
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w ramach zadania pn: "Budowa nowego przystanku Szczecinek Bugno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017350 2022-07-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie WRZ.271.2.3.2022 Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na Zagospodarowaniu sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8979221 2022-07-08
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy wiatrołapów budynku przy ul. Kr Jadwigi 15 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007998 2022-07-08
godz. 12:00
Łódzkie Opracowanie koncepcji w zakresie optymalizacji i modyfikacji Zakładów w Opolu i Libiszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018582 2022-07-08
godz. 13:00
Śląskie 82/2022 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej „Kompleksowego remontu lokalu przy ul. Gen. Maczka 13 w Piekar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8987644 2022-07-08
godz. 23:59
Dolnośląskie JGKR-W3-2022-44P Zaprojektowanie oraz wykonanie (wraz z zabudową) sali szkoleniowej specjalistycznej służby ratowniczej do prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006073 2022-07-11
godz. 00:00
Podkarpackie Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku kontroli podróżnych przekraczających gran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018159 2022-07-11
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016417 2022-07-11
godz. 09:00
Opolskie Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych podczas realizacji zadań inwestycyjno-remontow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019003 2022-07-11
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.3.44.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z rozbudową kancelarii leśnictwa Rybniki PRZEDMIOT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018894 2022-07-11
godz. 09:45
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Stworzenie arboretum i miejsca pamięci o historii kompleksu ewangelickiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011794 2022-07-11
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na budowę budynku strażnicy OSP w Sterdyni, na działce inwestycyjnej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016407 2022-07-11
godz. 10:00
Opolskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem aranżacji wnętrz zadania pn. Prace modernizacyjne w Filii nr 8 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004900 2022-07-11
godz. 10:30
Dolnośląskie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie nieruchomości i rozbiórkę komórek budynku przy ul. Długosza 7 w Wałbrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008188 2022-07-11
godz. 10:30
Dolnośląskie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów budynku przy ul. Wałbrzyskiej 24 w Wałbrzychu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019017 2022-07-11
godz. 11:00
Małopolskie ZO.240.22 - 11 „Wykonanie opracowania koncepcyjnego remontu konserwatorskiego wraz z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)