Przetargi i zamówienia - projekt budowlany - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7100945 2020-01-28
godz. 10:50
Śląskie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889016 2020-02-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec-etap 2 Numer referencyjny: WI.ZP.271.11.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394429 2020-04-03
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata (wyd. 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395176 2020-04-03
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykaszanie terenów gminnych w Sołectwie Grabiszyce.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395351 2020-04-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa gadżetów na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396926 2020-04-03
godz. 00:00
Opolskie Przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wymianę posadzki sportowej w Hali Stegu Arena w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397389 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie Zakup i montaż defibrylatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397917 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Katowickiej 207-209 w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397966 2020-04-03
godz. 00:00
Mazowieckie Wsparcie utrzymania Systemu Monitorowania Usług SMU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398901 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie DA/DT-381-40/20 wykonanie wzorcowania 14 szt. czujników temperatur dla DL/ZA zgodnie z załączonym wykazem sond pomiarowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399728 2020-04-03
godz. 00:00
Dolnośląskie Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Utrzymania i Rozwoju Systemu księgowo-finansowego TETA edu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400094 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie okresowych przeglądów konstrukcyjno-budowlanych w obiektach Uniwersytetu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401318 2020-04-03
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa piasku 0,2 mm W ilości około 6 000 (sześć tysięcy) m3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402382 2020-04-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa celów strzeleckich Ww. asortyment zakupiony będzie w ramch projektu Erasmus+ nr PL01-KA202-051167 pn. Współpraca europejsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403306 2020-04-03
godz. 00:00
Mazowieckie 10/TECH/2020 zakup podłoży szklanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404113 2020-04-03
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa części po pompy 40 PSR na okręt MW RP I. Opis przedmiotu zamówienia: - stator 160622 - 1 szt. - rotor 862-10-0A - 1 szt. -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404410 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie Usługa ekspercka dotycząca przygotowania prezentacji online/ webinaru, poprowadzenia i realizacji warsztatów online oraz przygotow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405086 2020-04-03
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405131 2020-04-03
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych do pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, maszyn drogowych i sprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407485 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie EG.271.8.2020 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla sołectwa Sieroty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408168 2020-04-03
godz. 00:00
Podlaskie Przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrzny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409346 2020-04-03
godz. 00:00
Wielkopolskie Zakup i dostarczenie asortymentu-środków ochrony osobistej-niezbędnego do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410476 2020-04-03
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa. 35 szt. komputerów typu laptop-specyfikacja wg zał. nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410561 2020-04-03
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa części zamiennych sprzętu medycznego: • Koła do wózka transportowego-12 szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410562 2020-04-03
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa części zamiennych sprzętu medycznego: • Gąbki do pochłaniaczy Datex Ohmeda-6 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406582 2020-04-03
godz. 06:00
Śląskie Dostawa: Wyroby z tworzyw sztucznych dla Oddział Zakład Elektrociepłownie PGG SA 1 ZMIOTKA+SZUFELKA WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)