Przetargi i zamówienia - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8189989 2021-06-23
godz. 10:00
Lubuskie 1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej – w specjalistyczny zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193882 2021-06-24
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenia konkursu: Zadanie nr 1-udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188289 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Położnictwa i Ginekologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192094 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Ortopedii i Traumatologii n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213586 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211559 2021-06-25
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - udzielania świadczeń zdrowotnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych pełnienie dyżu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212385 2021-06-25
godz. 11:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie: Część 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212738 2021-06-25
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213583 2021-06-25
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziałach/ komórkach organizacyjnych Szpitala: w Poradni Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213584 2021-06-25
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziałach/ komórkach organizacyjnych Szpitala: Izba Przyjęć

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214896 2021-06-25
godz. 14:00
Śląskie Dostawa elektronicznej wagi medycznej dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu. PRZEDMIOT POS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202203 2021-06-28
godz. 10:00
Lubuskie Dla: RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, PIELĘGNIAREK SYSTEMU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209372 2021-06-28
godz. 11:00
Lubuskie świadczenie usług medycznych w zakresie otolaryngologi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8219592 2021-06-28
godz. 11:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy i psychologów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8218140 2021-06-28
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych Część 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii szczęk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209380 2021-06-29
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie diabetologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209377 2021-06-29
godz. 10:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ dla dorosłych i dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209374 2021-06-29
godz. 11:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213677 2021-06-29
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213672 2021-06-29
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności zawodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8218668 2021-06-29
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8218725 2021-06-29
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205721 2021-06-30
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Oddziału Chorób Wewnętrznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205724 2021-06-30
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8219111 2021-07-01
godz. 08:00
Mazowieckie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne, badania diagnostyczne, laborator...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214776 2021-07-05
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni zdrowia psychicznego-Przychodnia w Nysie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205798 2021-07-31
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga okulistycznego w Oddziale Okulistyki - Zespół Chirurgii Jednego Dnia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)