Zlecenia - usługi geodezyjne, inwentaryzacje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9091206 2022-08-16
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Podziały geodezyjne działek na terenie miasta Ostródy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym i o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094142 2022-08-16
godz. 08:00
Lubuskie Świadczenie usług geodezyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOT POSTĘPOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094518 2022-08-16
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wznowienie znaków granicznych /wyznaczenie punktów granicznych /ustalenie granic drogi gminnej składającej się z działki ewi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9073143 2022-08-16
godz. 14:00
Dolnośląskie Inwentaryzacja zmulenia wlotu upustu lewego dennego w celu przygotowania kosztorysu cenowego dla odmulenia zawału w EW51 Lubachó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096413 2022-08-16
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie usługi polegająca na pełnienia funkcji inspektora nadzoru geodezyjnego w zakresie wykonania prac scaleniowych. Zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9082628 2022-08-16
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Skaryszew-Miasto, oznaczonych w ewidencji gruntów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090496 2022-08-16
godz. 15:00
Śląskie Wykonanie podziału nieruchomości położonych w miejscowości Cudków o nr ewid. 88 i 89, obręb Cudków, gmina Dąbrowa Zielona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090509 2022-08-16
godz. 15:00
Śląskie Wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Soborzyce na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097267 2022-08-16
godz. 16:00
Mazowieckie Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości położonych we wsi Karniewo oznaczonych numerami geodezyjnymi: dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101227 2022-08-17
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.29.2022 Usługa geodezyjna polegająca na aktualizacji danych w ewidencji wybranych obiektów budowlanych pozostających w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096874 2022-08-17
godz. 10:00
Mazowieckie Podział geodezyjny działki nr 1547/12 w Żorach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107425 2022-08-17
godz. 13:00
Mazowieckie Szacowanie wartości zamówienia związanego z oszacowaniem kosztów i czasu wykonania podziałów nieruchomości pod pas drogowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102372 2022-08-17
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Rozgraniczenie nieruchomości 146/1 obr. Lewice. Starostwo jest w posiadaniu szczegółowej opinii mgr inż. Władysława Szczygł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087553 2022-08-18
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie ustalenia granic oraz podziału w celu poszerzenia działki drogowej nr 1913 i 1905/5, obręb Sułoszowa I.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105622 2022-08-18
godz. 12:00
Podlaskie ZG.2200.62.2022 Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w sprawach regulacji stanu prawnego nieruchomości 166/2, ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107761 2022-08-18
godz. 12:00
Wielkopolskie Świadczenie usług geodezyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097954 2022-08-18
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu mapy z projektem podziału działki stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102657 2022-08-19
godz. 10:00
Śląskie Ustalenie powierzchni użytkowej budynków w Elektrowni Blachownia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097103 2022-08-19
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie przekwalifikowanie i przeklasyfikowanie gruntów zalesionych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105324 2022-08-19
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie batymetrii z obrazowaniem 3D dna rzeki Wisły oraz opracowanie dokumentacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106453 2022-08-19
godz. 14:00
Dolnośląskie usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091474 2022-08-19
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Chmiel Pierwszy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9108404 2022-08-19
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Łękawka, gmina Tarnów, działki oznaczonej w ewidencji gruntów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9108401 2022-08-19
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Łękawka, gmina Tarnów, działki oznaczonej w ewidencji gruntów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102653 2022-08-19
godz. 15:30
Podkarpackie Pełnienie usługi nadzoru nad realizacją prac geodezyjnych wykonywanych w ramach zadania pn. Modernizacja szczegółowej osnowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106115 2022-08-19
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu podziału nieruchomości, przeprowadzenie ustalenia granic pasa drogowego oraz przyjęcie nowego przebiegu gran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9109216 2022-08-19
godz. 23:59
Mazowieckie Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998943 2022-08-20
godz. 23:59
Mazowieckie Sporządzenie mapy do celów projektowych + wyznaczenie granic działki Zlecę wyznaczenie granic nowo kupionej działki i sporz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107325 2022-08-22
godz. 00:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 349/18, 349/26, 349/33 obręb Wilków, gmina Złotoryja o powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101850 2022-08-22
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Odnowienie i uzupełnienie brakujących znaków podziału powierzchniowego (słupków oddziałowych) na terenie Nadleśnictwa Żo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)