Przetargi i zamówienia - majątkowe i komunikacyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7100945 2020-01-28
godz. 10:50
Śląskie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889016 2020-02-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec-etap 2 Numer referencyjny: WI.ZP.271.11.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295524 2020-04-03 Mazowieckie Kategoria: Specjalnej ostrożności Dzieła sztuki 6 obrazów Adres nadania: Polska , Mazowieckie, Warszawa Adres dostawy: Zjednoczon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292558 2020-04-03 Dolnośląskie Kategoria: Palety ok 64 palet z kostką brukową Adres nadania: Polska , Dolnośląskie, Jelcz-Laskowice Adres dostawy: Polska , Wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382397 2020-04-03 Opolskie Dostarczenie 6 kart przedpłaconych, jako nagród dla uczestników konkursu pn. Igrzyska Ekonomiczne realizowanego w ramach projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383178 2020-04-03 Pomorskie Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych P-18-2 T3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385745 2020-04-03 Wielkopolskie Prace budowlane remontu balkonów Wspólnoty Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Bobrownicka 36, 38, 40 zgodnie z załączonym zakresem prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390022 2020-04-03 Pomorskie Remont dwóch pomieszczeń warsztatów kasowników oraz korytarza w budynku posterunku Rewidentów znajdującego się na terenie Dworca G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391752 2020-04-03 Śląskie GP.271.20.2020 sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn.: Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391753 2020-04-03 Śląskie GP.271.21.2020 sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku komunalnego pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391765 2020-04-03 Małopolskie Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392971 2020-04-03 Mazowieckie Utrzymanie czystości na nieruchomości. Utrzymanie czystości na nieruchomości: • utrzymanie czystości i porządku w w/w nieruchomośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392948 2020-04-03 Mazowieckie Utrzymanie czystości na nieruchomości: • utrzymanie czystości i porządku w w/w nieruchomości • utrzymanie czystości i porządku wok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394429 2020-04-03 Mazowieckie Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata (wyd. 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395176 2020-04-03 Dolnośląskie Wykaszanie terenów gminnych w Sołectwie Grabiszyce.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395177 2020-04-03 Dolnośląskie Wykaszanie terenów gminnych w Sołectwie Złotniki Lubaóskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395348 2020-04-03 Małopolskie Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395351 2020-04-03 Warmińsko-Mazurskie Dostawa gadżetów na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396926 2020-04-03 Opolskie Przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wymianę posadzki sportowej w Hali Stegu Arena w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397305 2020-04-03 Zachodniopomorskie Sprzedaż i dostawa na przystań Koszalin - Jamno ul. Promowa - belek do naprawy pomostów zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) belki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397389 2020-04-03 Śląskie Zakup i montaż defibrylatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397391 2020-04-03 Śląskie Opracowanie raportu na temat atrakcyjności gospodarczej województwa śląskiego w języku polskim i angielskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397917 2020-04-03 Śląskie Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Katowickiej 207-209 w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397926 2020-04-03 Śląskie PGS_C_16_2020 Remont elementów przenośnika ścianowego PSZ-850/2x400 NOWOMAG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397966 2020-04-03 Mazowieckie Wsparcie utrzymania Systemu Monitorowania Usług SMU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398901 2020-04-03 Śląskie DA/DT-381-40/20 wykonanie wzorcowania 14 szt. czujników temperatur dla DL/ZA zgodnie z załączonym wykazem sond pomiarowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)