Przetargi i zamówienia - analizy, audyty, certyfikaty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9105861 2022-08-18 Mazowieckie Przygotowanie i złożenie zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego RP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090287 2022-08-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090518 2022-08-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098388 2022-08-18
godz. 09:00
Łódzkie Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych Diagnoza cyberbezpieczeństwa w GMINIE BOLESŁAWIEC w projekcie Cyfrowa Gmina 1. Przedmiotem zamówienia jest przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101200 2022-08-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno audytu cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina. 1. Wykonawca przeprowadzi diagnozę cy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102038 2022-08-18
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100060 2022-08-18
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie wytycznych dotyczących umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC). BDGwzp-260/38/2022AU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100320 2022-08-18
godz. 12:00
Śląskie IK.271.000006.2022 Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Rydułtowy w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101171 2022-08-18
godz. 15:00
Dolnośląskie 3.1. Przedmiotem zamówienia są: Usługa zarządzania projektem Wzrost popularności obiektów obronnych w rejonie transgranicznym / Zvýšení popularity vojenského opevnění v přeshran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104781 2022-08-18
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór Wykonawcy usług doradczych na rzecz Zamawiającego w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, na rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100378 2022-08-18
godz. 16:00
Podlaskie Przygotowanie firmy HARTIKA do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa Zakup us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103676 2022-08-18
godz. 23:59
Lubelskie Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa SOFTSOUND PIOTR RUSAKOWICZ dzięki ekspansji na rynki zagraniczne. W związku z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093536 2022-08-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Cyfrowa gmina Część 1: wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa Część 2: - e usługi Część 3: - macierz Część 4: rozbudowa zabezpieczeń logicznych Część 5: wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107333 2022-08-19
godz. 09:00
Dolnośląskie ŚWIADCZENIE USŁUG PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089498 2022-08-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103105 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem Zapytania jest przeprowadzenie Audytu i diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie - cyberbezpieczeństwo w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103963 2022-08-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Rozwój eksportu w firmie PUR Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest: • zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105856 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie Przeprowadzenie Audytu i diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie - cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego Cyfrowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105858 2022-08-19
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie walidacji patentu europejskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106110 2022-08-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta i Gminy w Wodzisławiu zgodnie z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106340 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY OBSZA NA LATA 2022-2026 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9108157 2022-08-19
godz. 10:00
Śląskie Usługę przeprowadzenia niezależnej pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9109041 2022-08-19
godz. 10:00
Lubelskie wykonanie analizy porealizacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9079849 2022-08-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie ekspertyzy i analizy tzw. pustki technologicznej przy stacji metra plac Wilsona 042/2022/PN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105623 2022-08-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Audyt Zgodnie z wymaganiami przedstawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9108362 2022-08-19
godz. 11:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz na wykonanie jednorazowo audytu, przeprowadzenie szkolenia i przygotow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103975 2022-08-19
godz. 12:00
Podlaskie Chameleon - Personalized Cooking Technologies 1.Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9063393 2022-08-19
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentu kierunkowego "Polityka rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy" 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu programującego rozwój m.st. Warszawy – polityki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097303 2022-08-19
godz. 14:00
Dolnośląskie Wykonanie ekspertyzy na potrzeby postępowania administracyjnego. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9110861 2022-08-19
godz. 15:00
Małopolskie Usługa polegająca na pełnieniu eksperckich funkcji koordynacyjnych i redakcyjnych na potrzeby przygotowania dokumentu pn. Plan ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)