Przetargi i zamówienia - sprawozdania finansowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10624268 2024-07-09
godz. 10:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów.2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotycząc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10641738 2024-07-09
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie remontu łazienek w budynku internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Człuchowie przy ul. Kusocińskiego 4 – nr PWK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10636051 2024-07-09
godz. 11:00
Wielkopolskie Budowa ul. Wodnej w Dopiewcu oraz ulic Młyńskiej i Kasztanowej w Dopiewie: - zadanie nr 1: Budowa ul. Wodnej w Dopiewcu, - zadanie nr 2: Budowa ulic Młyńskiej i Kasztanowej w Dopiewie. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10653718 2024-07-09
godz. 11:30
Małopolskie Kompleksowe usługi serwisowe sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Część 1: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10639013 2024-07-09
godz. 13:00
Łódzkie Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów 4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wymaganej dokumentacji oraz wykonanie robót polegających na wymianie i modernizacji oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10641148 2024-07-10
godz. 08:00
Dolnośląskie Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przemkowa. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10630951 2024-07-10
godz. 09:00
Śląskie Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gmin: Blachownia, Kłobuck, Konopiska, Miedźno i Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o średnicach od 125 do 180 mm na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643221 2024-07-10
godz. 09:00
Dolnośląskie „PRZEBUDOWA DROGI POSCALENIOWEJ W M. NARATÓW DZ. NR. 366 (NARATÓW-BOGUCIN) DŁ. 0,847 KM – II ETAP” Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: Parametry: a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10630079 2024-07-10
godz. 09:00
Pomorskie Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Redzie o halę garażową i stację zespołu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, wod-kan, c.o. w Redzie. 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10634856 2024-07-10
godz. 10:00
Lubuskie Rewitalizacja zdegradowanych budynków wraz z poprawieniem efektywności energetycznej na terenie m. Tuplice- Etap I. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10637569 2024-07-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu”.2. W ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10642686 2024-07-10
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa dróg w miejscowości Karsin 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni asfaltowej i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karsinie – ul. Ogrodowa, ul. Str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643937 2024-07-10
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643886 2024-07-10
godz. 10:00
Pomorskie Budowa źródła ciepła zeroemisyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybudu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612662 2024-07-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10631659 2024-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice” Do wykonania są następujące roboty:1) Boisko wielofunkcyjne o nawierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643197 2024-07-10
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Budowa i przebudowa przyłączy ogólnospławnych oraz instalacji kanalizacji ogólnospławnej dla potrzeb gmachu głównego MNS, ul. Wały Chrobrego 3-w zakresie przyłączy zewnętrznych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10636092 2024-07-10
godz. 12:00
Małopolskie 1. Zakres zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część I” oraz „Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Krysp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612145 2024-07-11
godz. 09:00
Dolnośląskie 07400 pn. „Wyniesienie peronów przystankowych wzdłuż ul. Szewskiej (przystanki „Oławska”, „Wita Stwosza”, „Uniwersytecka”) oraz na pl. Teatralnym (przystanek „Opera” pe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643175 2024-07-11
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10642247 2024-07-11
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla budynku przy ul. Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach projektu pn. Poprawa e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10614309 2024-07-11
godz. 09:00
Pomorskie Zamawiający nie dokonuje podziału na części – w związku z tym iż, zawarcie dwóch lub więcej umów wiązałoby się z niemożliwością dotrzymania zapisów promesy i skomplikowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10644779 2024-07-11
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja 2 odcinków ul. Hutniczej w Gdyni 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących realizacje zadania pod nazwą: Modernizacja dwóch odcinków ul. H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10646866 2024-07-11
godz. 10:00
Lubelskie Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Michowie. Budowa siedziby dla biblioteki w Michowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10629428 2024-07-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą to...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10651385 2024-07-11
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług cateringowych dla GIG-PIB FZ/6013/KB/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10646737 2024-07-11
godz. 10:00
Lubelskie „Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „New Trends in Metrology”. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „New Trends in Metro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10662255 2024-07-11
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowa realizacja 3 pakietów wyjazdowych (podróży studyjnych, tzw. study-press) dla influencerów.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10636254 2024-07-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10654801 2024-07-11
godz. 10:00
Podkarpackie Utworzenie i obsługa strony internetowej oraz platformy e-learningowej dedykowanych BCU w Jarosławiu Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymania strony internetowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)