Zlecenia - kursy i szkolenia inne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9012969 2022-07-07 Małopolskie Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska (10. edycji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007959 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby/podmiotu do przeprowadzenia indywidualnych warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007147 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby/podmiotu do przeprowadzenia indywidualnych warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009226 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów dla od 7 do 10 rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej z terenu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009738 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Czas na aktywność zawodową Część 1 Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem IPD Identyfikacja obejmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010038 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Czas Seniorów w gminie Niemce 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia warsztatów – „Pierws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007881 2022-07-07
godz. 11:00
Łódzkie Świadczenie usługi doradcy zawodowego dla uczestników projektu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004769 2022-07-07
godz. 12:00
Wielkopolskie Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w codziennym życiu po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004752 2022-07-07
godz. 12:00
Wielkopolskie Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w codziennym życiu po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010155 2022-07-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi doradztwa zawodowego indywidualnego dla uczestników projektu Przystanek Police, realizowanego przez Powiatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009736 2022-07-07
godz. 12:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie 29 treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią dla wychow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016823 2022-07-07
godz. 12:00
Śląskie Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatu on-line z następującej tematyki: Marketing innowacji. Zakres szkolenia: - Innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017245 2022-07-07
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa w zakresie weryfikacji i uaktualnienie funkcjonalnego systemu bezpie-czeństwa żywności i żywienia w oparciu o zasady s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014036 2022-07-07
godz. 13:00
Podkarpackie Przeprowadzenie warsztatów skutecznej komunikacji dla 24 uczestników Klubu Integracji Społecznej w Jaśle

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994509 2022-07-07
godz. 15:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charrette” w celu stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004638 2022-07-07
godz. 16:00
Małopolskie 141/2021/KCDK Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do studia nagrań i streamingu wraz ze szkoleniem oraz sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005477 2022-07-07
godz. 23:59
Łódzkie Informacja i promocja 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla beneficjentów projektów współfinansowanych w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011722 2022-07-07
godz. 23:59
Wielkopolskie ROPS.VIII.2205.25.2022 Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia szkolenia z obszaru interwencji kryzysowej (1 cykl szkolenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012618 2022-07-08
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie dwudniowego Szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem w Procedurze Niebieskie Karty dla dwóch grup 15-osobowych, któ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017622 2022-07-08
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie szkolenia Działania kontrolne w zakresie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011675 2022-07-08
godz. 09:00
Dolnośląskie WFR.271.28.2022 Organizacja warsztatów dla dzieci pn. „Zgorzelec/Görlitz Miasto Przyszłości” podczas III edycji Dni Dziedz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004750 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie OR-KP-III.433.3.2.2022.JP Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011847 2022-07-08
godz. 10:00
Śląskie Cyfrowi eksperci w Podregionie Tyskim 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia dwuetapowego szkolenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011060 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie CZĘŚĆ I: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla 5-osob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014101 2022-07-08
godz. 13:00
Świętokrzyskie OGÓLNE/USŁUGI PROF 5/Szkolenie w zakresie obsługi podestów ruchomych przejezdnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9026165 2022-07-08
godz. 13:00
Podlaskie usługa przeprowadzenia szkolenia Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011840 2022-07-08
godz. 15:00
Pomorskie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (IV)" Przedmiotem zamówienia jest usługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998884 2022-07-08
godz. 23:59
Mazowieckie Przeprowadzenie podczas szkoleń w ramach projektu "Akademia Dostępności" przez osobę głuchą godzinnego ćwiczenia on-line po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008753 2022-07-08
godz. 23:59
Lubuskie Bardziej samodzielni! - Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015832 2022-07-08
godz. 23:59
Lubelskie Fundacja Innowacji i Inspiracji w związku z realizacja projektu „Kluby seniora w Gminie Kamionka” w ramach Osi Priorytetowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)