Przetargi i zamówienia - kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7584972 2020-07-16
godz. 12:00
Podkarpackie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szkolenie przygotowujące oraz egzamin na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584597 2020-07-17
godz. 13:05
Wielkopolskie Usługa przeprowadzenia dla 1 pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585684 2020-07-20
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/1.3/AKIE/2020 dot. kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych 120 Uczestników/czek proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584282 2020-07-20
godz. 00:00
Śląskie Szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu OWES obszaru bielskiego - 4 szkolenia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przepro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584288 2020-07-20
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 4/WSB/O007/2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dla uczestników projektu (st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584609 2020-07-20
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/0039/2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dla uczestników projektu web...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583771 2020-07-20
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doradstwa ADR dla Cersanit S.A. Starachowice 1. szkolenie ADR 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586966 2020-07-20
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wybór podmiotu, który zrealizuje kompleksową usługę szkolenia zawodowego Henna pudrowa z architekturą i geometrią dla 1 uczestnika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584617 2020-07-21
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe nr 2ZO/2020/AMW/Ł dot. wyboru wykonawców usług szkoleniowych Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584702 2020-07-21
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe nr 2ZO/2020/AMW/Ł dot. wyboru wykonawców usług szkoleniowych Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585724 2020-07-21
godz. 00:00
Pomorskie Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E  Dot.  zorganizowania i realizacji  kursu “Pośrednik i Zarządca Nieruchomości” Wraz z procesem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585678 2020-07-21
godz. 00:00
Świętokrzyskie 69/ZK/2020/SBB Zatrudnienie trenerów do przeprowadzenia Warsztatów Przedmiotem zamówienia jest usługa zatrudnienia trenerów do pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587369 2020-07-21
godz. 00:00
Wielkopolskie Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Pracownik gospodarczy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584608 2020-07-21
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 5 osób bezrobotnych pod nazwą „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584693 2020-07-21
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 5 osób bezrobotnych pod nazwą „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587110 2020-07-21
godz. 11:00
Małopolskie Usługa szkolenia specjalistycznego: - szkolenie specjalistyczne dla instruktora spadochronowego w celu otrzymania uprawnień TP do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585385 2020-07-21
godz. 12:00
Łódzkie Programy nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) ich opracowanie i konsultacja oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586576 2020-07-21
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów unijnych w województwie warmińsko-mazurskim Numer za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584489 2020-07-22
godz. 00:00
Mazowieckie Warsztaty wzmacniające więzi rodzinne realizowane w ramach projektu pn.: „Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585705 2020-07-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: Pomoc kuchenna wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587092 2020-07-22
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest realizacja wykładów z przedmiotu: „Organizacja i zarządzanie w systemach magazynowych” dla studentów s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587278 2020-07-22
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu 3 edycji po 11 osób każda oraz 3 edycji 10 osobowej, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587362 2020-07-22
godz. 00:00
Łódzkie Szkolenia i kursy realizowane w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” Część 1 Szkolenie „Excel dla logistyków” dla 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588516 2020-07-22
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/1.2.1 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588473 2020-07-22
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/ZK/MMS!/szkolenia zawodowe INSPIRES Sp. z o.o. [dalej Zamawiający] realizując na terenie województwa pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7588493 2020-07-22
godz. 00:00
Łódzkie Szkolenia i kursy realizowane w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” Część 1 Szkolenie „Excel dla logistyków” dla 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584029 2020-07-22
godz. 09:30
Śląskie Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu pt.: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zwane dale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587207 2020-07-22
godz. 13:00
Mazowieckie Stanowisko specjalisty do spraw rozliczania finansowego projektów dofinansowanych z EFS w projekcie nr RPMA. 10.01.0 l-14-b796/l 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586899 2020-07-22
godz. 14:00
Lubuskie Przygotowanie i przeprowadzenie czterech trzydniowych szkoleń skierowanych do osób pracujących w instytucjach, które zajmują się p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585719 2020-07-23
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020 na świadczenie usług superwizji realizowaną przez psychologa 1. Przedmiotem zamówienia jest świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)