Przetargi i zamówienia - kursy i szkolenia inne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7575374 2020-07-14 Mazowieckie Zorganizowanie szkolenia indywidualnego dla osoby bezrobotnej pn.: Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583063 2020-07-14 Wielkopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego-kurs księgowości małej firmy z ECDL Base B4 dla 1 osoby bezrobotnej zare...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563025 2020-07-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Usługa zorganizowania i przeprowadzenie do 12 szkoleń w formie online dla maksymalnie 240 osób. WUP.XVA322.67.ABar.2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572564 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń z kompetencji cyfrowych dla 80 mieszkańców Gminy Ogrodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573347 2020-07-14
godz. 09:00
Świętokrzyskie Organizacja zajęć terapeutycznych z biofeedbacku dla 10 Uczestników na potrzeby projektu pn. Zielone światło w ramach Regionalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578503 2020-07-14
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wybór podmiotu, który zrealizuje kompleksową usługę szkolenia zawodowego Barista dla 1 uczestnika Elbląskiego Centrum Integracji S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567343 2020-07-14
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Usługa - szkolenie specjalistyczne z obsługi, konserwacji oraz wykonywania przeglądów serwisów okresowych i drobnych napraw ubrań ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568263 2020-07-14
godz. 10:00
Pomorskie Zorganizowanie i zrealizowanie szkolenia dla pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku z zakresu Terapii środowiskowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578040 2020-07-14
godz. 10:00
Lubelskie kurs krawiecki i trening antydyskryminacyjny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565856 2020-07-14
godz. 10:30
Śląskie MOPS.DA-PSU.3211.18.2020 Świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu w sumie 18 warsztatów z zakresu poprawy sprawności umys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573378 2020-07-14
godz. 10:30
Dolnośląskie Usługa szkolenia z języka angielskiego zgodnie z normą STANAG 60001 oraz Ramowym i szczegółowym programem nauczania języka angiels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507568 2020-07-14
godz. 11:00
Mazowieckie DDD.69097.5.2019 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568119 2020-07-14
godz. 11:00
Zachodniopomorskie PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - MRZEŻYNO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575514 2020-07-14
godz. 11:30
Dolnośląskie Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego „Organizacja szkolenia z Sharepoint dla kadry dydaktycznej WNoZiKŚ” dla Wydziału Nauk ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563359 2020-07-14
godz. 12:00
Podlaskie AF.26.2.1.2020 Realizacja szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, obejmującej zapewnienie sal oraz wyży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565058 2020-07-14
godz. 12:00
Małopolskie Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Oświęcimskiego. Zamawiający p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578103 2020-07-14
godz. 12:00
Lubelskie Oszacowanie wartości zamówienia na zatrudnienie doradcy zawodowego w formie umowy zlecenia w ramach projektu Przez Aktywność do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570949 2020-07-14
godz. 13:00
Świętokrzyskie Usługa szkoleniowa z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579105 2020-07-14
godz. 13:00
Małopolskie Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu Deinst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565709 2020-07-14
godz. 15:00
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i klientom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578162 2020-07-14
godz. 16:00
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego i prezentacji multimedialnych dla pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574298 2020-07-14
godz. 23:59
Mazowieckie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Organizacja szkolenia w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych w formie e-learningu - Zapytanie ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565868 2020-07-15
godz. 00:00
Łódzkie Wyjazd socjoterapeutyczny dla rodzin uczestników projektu „Dla Rodziny” Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569856 2020-07-15
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie 6/2020/Prażmów Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla nauczycieli w wybranych szkołach podstawowych z te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572421 2020-07-15
godz. 00:00
Świętokrzyskie Świadczenie grupowego szkolenia zawodowego: Magazynier - logistyk Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w postaci grupow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572472 2020-07-15
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi szkoleniowej - kursu w zakresie prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych w oparciu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573356 2020-07-15
godz. 00:00
Podlaskie Usługa przeprowadzenia warsztatów manualnych (makrama) dla członków Klubu Seniora w Gminie Mielnik Przedmiotem zamówienia jest us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573642 2020-07-15
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz przeprowadzenie pośrednictwa pracy CZĘŚĆ I : Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573649 2020-07-15
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe nr 1/07/2020/AK2 Celem zamówienia jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób poprze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575085 2020-07-15
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2020/SZK 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)