Przetargi i zamówienia - kursy i szkolenia inne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8598403 2022-01-17
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Findysza Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Findysza. Zamówienie realizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8622890 2022-01-17
godz. 09:00
Śląskie Remont mieszkań XI/2021 3. Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań przy ul. Opolskiej 9c/1, ul. Tysiąclecia 86b/45 oraz ul. Tysiąclecia 4/2 w Katowicach obejmujący wymianę lub remont in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634266 2022-01-17
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety AZP/Z-040/2021 Część 1: Pakiet 1: Dostawa trenażerów laparoskopowych z wyposażeniem Część 2: Pakiet 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611641 2022-01-17
godz. 09:30
Małopolskie Budowa systemu do przetwarzania, archiwizacji, udostępniania danych procesowych i technologicznych oraz wizualizowania inteligentnej sieci wodociągowej **************************** UWAGA ZM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418011 2022-01-17
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...) N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621400 2022-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.50.2021 Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565336 2022-01-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w RzeszowieZamówienie realizowane będzie na podstawie dwóch zgłoszeń zamiaru wykonania robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632191 2022-01-17
godz. 10:00
Lubuskie Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku gł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632200 2022-01-17
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8623527 2022-01-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania procesami wraz z usługą wsparcia, instalacji i szkoleń na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569614 2022-01-17
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Sowińskiego w Rzeszowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. Sowińskiego w Rzeszowie.Zamówienie realizowane będzie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633979 2022-01-17
godz. 11:00
Lubelskie 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn. „Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zakup usług remontowych – wymiana nawierzchni”. Zamówienie swoim zakresem obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632164 2022-01-17
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa komór dla zwierząt laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. komór dla zwierząt laboratoryjnych (dedykowanych do utrzymywania kawi domowych, szczurów i myszy - zami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634188 2022-01-17
godz. 13:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wykonanie remontu dwunastu toalet w budynku A w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. Kazimie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569796 2022-01-18
godz. 09:00
Dolnośląskie Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611684 2022-01-18
godz. 09:00
Dolnośląskie „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku remizy strażackiej ochotniczej straży pożarnej w Siechnicach w podziale na części" Część 1: Rozbudowa budynku remizy o nową sąsiadującą bryłę połączo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621315 2022-01-18
godz. 09:00
Dolnośląskie Monitorowanie badania klinicznego INFERRCT dla Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: AZP-260-PN-73/21 Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634423 2022-01-18
godz. 09:00
Mazowieckie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8615142 2022-01-18
godz. 09:30
Mazowieckie Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie” Numer referencyjny: ZP.272.52.2021 Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8605936 2022-01-18
godz. 09:45
Mazowieckie Modernizacja trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku Chlorowni przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe. Numer referencyjny: 01674/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8617643 2022-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Część 1: sukcesywna dostawa opatrunku do wkłuć wysoce paro przepuszczalnego..... Część 2: Sukcesywna dostawa opasek dzianych, elastycznych.... Część 3: Sukcesywna dostawa waty celulo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621131 2022-01-18
godz. 10:00
Śląskie Budowa przedłużenia Al. Wojciecha Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu Numer referencyjny: DR.260.33.2021.PG Przedmiot niniejszego zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621166 2022-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń sieciowych Numer referencyjny: 2616.43.2021.EI Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8620947 2022-01-18
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu i odbiorze robót drogowych dla projektu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo).2. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553175 2022-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej budynków użytkowanych przez jednostki Poczty Polskiej S.A. na terenie cał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542780 2022-01-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632394 2022-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi hotelowo-restauracyjne z wynajmem sal konferencyjnych w ramach Doradztwa Energetycznego Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia organizację następujących szkoleń: 1) Szkolenia (be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632917 2022-01-18
godz. 10:00
Śląskie Budowa ul.Marsa na osiedlu Słoneczna Dolina w ramach zadania:Budowa drogi, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633859 2022-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowa budynku dydaktycznego chemii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Konstantynów 1F na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8512841 2022-01-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Numer referencyjny: WZP.272.56.2021 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Regionalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)