Przetargi i zamówienia - edukacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9105285 2022-08-18 Mazowieckie Minimum 4 osób do przeprowadzenia wykładów i ćwiczeń w ramach projektu Zrób to sam-szkolenie instruktorów czynności życia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9066388 2022-08-18
godz. 08:00
Śląskie Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu obsługi oprogramowania do przetwarzania grafiki i multimediów, dla pracowników Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego.Uniwersytetu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098810 2022-08-18
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Borne Sulinowo objętych projektem „W rodzinie siła!” Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100625 2022-08-18
godz. 09:00
Lubelskie świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” Numer referencyjny: OAII.261.13.1.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101169 2022-08-18
godz. 09:00
Pomorskie Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie seminarium, szkolenia, warsztatów i webinarium. Część 1: „Jak skonstruować autorski program nauczania? Główne założenia, zasady o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101525 2022-08-18
godz. 09:00
Lubelskie Trener Regionalny TIK III Edycja Lekcja Enter 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera regionalnego TIK (kod ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101524 2022-08-18
godz. 09:00
Lubelskie Trener Lokalny TIK III Edycja Lekcja Enter 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera lokalnego TIK (kod CPV 80...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101528 2022-08-18
godz. 09:00
Lubelskie Lekcja;Enter 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera regionalnego TIK (kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101527 2022-08-18
godz. 09:00
Lubelskie Lekcja;Enter 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera lokalnego TIK (kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101022 2022-08-18
godz. 09:00
Pomorskie Przeprowadzenie kursów semestralnych języka angielskiego w LJO CSMW w Ustce w II semestrze 2022 roku na poziomach: podstawowym (I) oraz średniozaawansowanym (II) – ETAP II. Przeprowadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9082458 2022-08-18
godz. 10:00
Małopolskie Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097845 2022-08-18
godz. 10:00
Małopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości Część 1: C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101070 2022-08-18
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych z ZSP w Pliszczynie oraz w Turce - drugie postępowanie Część 1: Część 1 zamówienia - Zajęcia rytmiczno – taneczne.Łączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089510 2022-08-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Organizacja i przeprowadzenie międzynarodowych egzaminów zgodnych z ESOKJ zewnętrznych z języka angielskiego Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla 418 osób:1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094422 2022-08-18
godz. 11:00
Pomorskie Realizacja zajęć terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie Powiatu lęborskiego w projekc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100049 2022-08-18
godz. 13:00
Lubelskie Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczestników Ośrodków Kuratorskich Część 1: 1. Zadanie obejmuje świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizowaniu i prowadzeniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107803 2022-08-19
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie hybrydowego szkolenia dla 2 osób z z zakresu kryminalistyki cyfrowej, kryminalistyki sieciowej, kryminalistyki ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107802 2022-08-19
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie hybrydowego szkolenia dla 3 osób z zakresu bezpieczeństwa czujników IoT dla systemów SCADA wzbogaconego o test...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9111691 2022-08-19
godz. 00:00
Wielkopolskie przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa czujników IoT dla systemów SCADA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095049 2022-08-19
godz. 09:00
Pomorskie Przeprowadzenie szkoleń praktycznych ze studentami zagranicznymi studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Nawigacja i Uzbrojenie Okrętowe w przedmiocie „Praktyka oficerska” Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100749 2022-08-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych w formie zajęć pozalekcyjnych, zwiększających umiejętności kluczowe uczniów z 6 SP z Gminy Kłodzko w roku szkolnym 2022...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098751 2022-08-19
godz. 10:00
Dolnośląskie REALIZACJA USŁUG EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU Część 1: Organizacja i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla uczestników szkolenia „Programowanie io...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103665 2022-08-19
godz. 10:00
Łódzkie 12/ZP/2022/S - Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego, przeprowadzeniu testów poziomu, próbnych egzaminów dla osób podchodzących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094402 2022-08-19
godz. 11:00
Pomorskie Opracowanie serii podręczników wykorzystania testów diagnozy psychologicznej i pedagogicznej w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106833 2022-08-19
godz. 11:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103113 2022-08-19
godz. 12:00
Mazowieckie Organizacja oraz koordynacja szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099349 2022-08-19
godz. 15:00
Opolskie Praca z wychowankami placówki opiekuńczo - wychowawczej w Mochowie oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji - do 40 h w miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105087 2022-08-19
godz. 23:59
Wielkopolskie Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097279 2022-08-19
godz. 23:59
Wielkopolskie SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie treści do przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9022913 2022-08-20
godz. 14:00
Dolnośląskie Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)