Przetargi i zamówienia - roboty ziemne, wynajem sprzętu - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7100945 2020-01-28
godz. 10:50
Śląskie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889016 2020-02-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec-etap 2 Numer referencyjny: WI.ZP.271.11.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229037 2020-04-06 Kategoria: Maszyny i sprzęt Sprzęt ogrodowy kosiarka traktorek Adres nadania: Wielka Brytania , Anglia, Oksford Adres dostawy: Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7373314 2020-04-06 Śląskie Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 5 w Gliwicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382900 2020-04-06 Dolnośląskie Obsługa gastronomiczna imprez - organizacja w całości imprezy od strony zapewnienia obsługi gastronomicznej oraz atrakcji handlowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386401 2020-04-06 Wielkopolskie Zakup odnowienia następujących usług: 1. Sophos SG 230 FullGuard Plus (obejmująca funkcjonalność Sandstorm) na okres 12 miesięcy -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388958 2020-04-06 Mazowieckie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu i doposażenia istniejącego placu zabaw przy ulicy Waligóry w Dziekanowie Leś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390676 2020-04-06 Mazowieckie WNP-II.742.18.2020 wykonanie dokumentacji dla wprowadzenia udokumentowanych obszarów złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390848 2020-04-06 Śląskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397956 2020-04-06 Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów edukacyjnych / dydaktycznych w ramach projektu Rodzina w Centrum 2 wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398643 2020-04-06 Mazowieckie Mobilny system ochrony technicznej obiektów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398850 2020-04-06 Lubuskie Dostawa 70 ton węgla kamiennego kostka 33-Ko 31/5/7 gat. I o parametrach zgodnych z PN-G-97002: 1982 oraz PN-G-97003: 1982 do 45 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399091 2020-04-06 Lubuskie Opracowanie Strategii rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030, zwaną dalej Strategią, wraz z przeprowadzeniem procedury strate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400087 2020-04-06 Dolnośląskie Przegląd i remont następującego sprzętu tj.: 1. Sprzęt 1.Gaśnice przenośne i przewoźne: 1/. Gaśnica proszkowa GP-6z ABC, 2/. Gaśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400145 2020-04-06 Opolskie Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach promocji projektu pn. Termomodemizacja budynku Publicznej Szkoły Pods...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400155 2020-04-06 Śląskie Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 3abc

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400154 2020-04-06 Śląskie Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 1ab

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400175 2020-04-06 Śląskie Wykonanie programu obliczeniowego na potrzeby określania stanu naprężenia w górotworze na podstawie pomiarów odkształceń czujnikam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400176 2020-04-06 Śląskie BADANIA ZWIĄZKÓW POMIĘDZY EMISJĄ SEJSMICZNĄ I NIECIĄGŁĄ DEFORMACJĄ GÓROTWORU NA POLIGONIE MUSE 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402487 2020-04-06 Lubelskie Dostawa kruszywa grubego na wskazane miejsce przez zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem na drogi gminne położone na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402509 2020-04-06 Warmińsko-Mazurskie Najem kombajnu o minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych przedstawionych poniżej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402980 2020-04-06 Mazowieckie Świadczenie usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zadania inwestycyjnego p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402978 2020-04-06 Mazowieckie Wykonanie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej elektronicznych systemów bezpieczeństwa i ochrony budynków zlokalizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404360 2020-04-06 Śląskie O.KA.Z-16.2415.10.2020.ar Utrzymanie samochodów oraz przyczep samochodowych, będących w dyspozycji Rejonu w Zawierciu, Obwodu Drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405069 2020-04-06 Zachodniopomorskie Dostawa Przedmiot zamówienia: 3 zamrażarki przenośne Przedmiotem zamówienia są trzy zamrażarki przenośne, o parametrach nie gorszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405067 2020-04-06 Zachodniopomorskie Dostawa Przedmiot zamówienia: 2 zamrażarki niskotemperaturowe Przedmiotem zamówienia są dwie zamrażarki niskotemperaturowe o param...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)