Przetargi i zamówienia - linie kolejowe, tramwajowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8655268 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...)" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851743 2022-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania „Przeniesienie sterowania stacją Nidzica do LCS Działdowo wraz z zabudową urządzeń komputerowych i dostosowaniem nastawni Nidzica do zdalnego st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926451 2022-05-27
godz. 14:00
Podkarpackie RFP na remont skrzyżowania torów nr St-3 oraz rozjazdu nr 17s znajdujących się na Terminalu Raniewo Remont skrzyżowania torów nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909048 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa konserwacyjna wiaduktu w km 193,281 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914217 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Odtworzenie rowów odwadniających oraz ścięcie ławy torowiska, odtworzenie przepustów pod drogą, oczyszczenie korytek odwadniającyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919613 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie "Wymiana napędów typu EEG-1 na napędy nowszej generacji - dostawa wraz z montażem" na następujących przejazdach kolejowo - drogowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921027 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Przeniesienie - zmiana miejsca lokalizacji urządzeń dSAT z km 339,615 - ASDEK/GM/GH/Cyberskan2000 Gniewkówiec tor nr 1, - ASDEK/PM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924239 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych na stacji Mszczonów Wymiana wyeksploatowanych 2 szt. elektrycznych napędów zwrotnicow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924044 2022-05-30
godz. 17:00
Łódzkie RFP na wykonanie remontu rozjazdu 535: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909578 2022-05-31
godz. 10:00
Mazowieckie Remont instalacji EOR rozjazdu nr 51 na posterunku odgałęźnym Warszawa Włochy, LK001 Wymiana istniejącej rozdzielnicy REOR3 na p....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920774 2022-05-31
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie przeglądu poziomu utrzymania P4 drezyny DH.350.11 nr 16 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933296 2022-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie przeglądów i serwisu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) produkcji Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A., eksploato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886471 2022-06-01
godz. 12:00
Opolskie Wykonanie prac przeglądowo-konserwacyjnych oraz kontrolno-pomiarowych i usuwanie usterek przy utrzymaniu elektrycznej sieci trakcyjnej 3 kV, elektrycznego ogrzewania rozjazdów i łączności ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924254 2022-06-03
godz. 10:00
Mazowieckie Powiązanie urządzeń przejazdowych z urządzeniami stacyjnymi na zasadzie elementu drogi przebiegu ZADANIA NR 1 PN. „Powiązanie urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881187 2022-06-06
godz. 10:00
Mazowieckie ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ DWÓCH PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH W KM OK. 31,000 ORAZ KM OK 39,000 LINII KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA – ZAKOPANE” Numer referencyjny: IREZA3.292.3.2022.g „ZAPROJEKTOWANIE I B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923417 2022-06-06
godz. 10:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na „Remont infrastruktury torowej na terenie PKP CARGO S.A. Wschodniego Zakładu Spółki w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931494 2022-06-06
godz. 10:00
Mazowieckie Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego z obecnej kat.C na kat.B, znajdującego się na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zach. –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931493 2022-06-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie remontów głównych i bieżących wybranych obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w km. 84,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932771 2022-06-06
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie, wykonanie robót dla zadania „Wymiana urządzeń przejazdowych na trzech istniejących przejazdach kolejowych kategor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928228 2022-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwińsk - II etap Opracowanie dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932766 2022-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa lub modernizacja peronów w lokalizacjach Zamość Wschód i Zamość Starówka przy linii nr 72, Łagiewniki przy linii nr 30 oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936296 2022-06-13
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920638 2022-06-24
godz. 10:00
Małopolskie Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” Numer referencyjny: 0333/IZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931016 2022-06-28
godz. 09:00
Małopolskie Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” Numer referencyjny: 0333/I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937789 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie na „Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Jaroszowiec Olkuski – Olkusz – Bukowno” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)