Przetargi i zamówienia - boiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8986093 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzęsce - powtórzony Przedmiotem postępowania jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z linią oświetleniową i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989173 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa trawiastego boiska piłkarskiego w miejscowości Zakrzówek - Wieś. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania: „Budowa trawiastego boiska piłkarskiego w miejscowości Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989211 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie „UTWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ, PRZEZNACZONEJ NA UŻYTEK PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI SUMOWO” Przedmiotem zamówienia jest utworzenie infrastruktury turystycznej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991608 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996167 2022-07-07
godz. 10:00
Wielkopolskie „Bieganie po czerwonym dywanie – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie stadionu miejskiego w Mikstacie” Bieżnia 4-torowa prosta o długości toru 3+100+17 m. Powierzchnia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992427 2022-07-07
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek . W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje :- wykonanie dokumen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993219 2022-07-07
godz. 12:00
Wielkopolskie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przebudowa dróg, w tym m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009968 2022-07-07
godz. 23:59
Mazowieckie zlecę usługę wyrównania miałem kamiennym łatą laserową Zlecę usługę wyrównania miałem kamiennym terenu pod budowę b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976489 2022-07-08
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja boiska zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu, ul. Szkolna 1 – etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8963565 2022-07-08
godz. 10:00
Podlaskie „Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” Numer referencyjny: ZP.271.20.2022 Przedmiotem zamówienia jest Inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994609 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Świesielice. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994952 2022-07-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przeciwdziałanie społ.skutkom COVID-19 przez zapewn.miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – budowa mini boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Łaszewo w celu poprawy kondycji fiz i psy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996009 2022-07-08
godz. 10:00
Lubelskie Budowa bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8980913 2022-07-08
godz. 10:00
Lubelskie Utworzenie powiatowego centrum treningowego w Tomaszowie Lubelskim. 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie powiatowego centrum trenin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012516 2022-07-08
godz. 10:00
Opolskie Sportowe osiedle Rodziewiczówny-boisko do siatkówki plażowej, realizacja budżetu obywatelskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995199 2022-07-08
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Budowa mini kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości: Chotyze, Kałków, Stary Ciepielów, Wielgie, Pcin. Zakres zamówienia obejmuje:a. Budowa mini ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988557 2022-07-08
godz. 11:00
Lubuskie Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w ramach zadania:„ Stworzenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Stary Żagań, gm. Żagań” Celem inwestycji jest budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009412 2022-07-08
godz. 12:00
Łódzkie Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995193 2022-07-08
godz. 12:30
Mazowieckie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960168 2022-07-11
godz. 09:30
Łódzkie Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi. 1. Podstawowe parametry obiektu:1) bieżnia okrężna czterotorowa,2) bieżna prosta, 3) rzutnia do pchnięcia kulą,4) skocznia do sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999366 2022-07-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Modernizacja nawierzchni boiska i placów zabaw (2) Część 1: 1. Park na Wyspie – Zadanie IRemont nawierzchni obejmuje m.in. usunięcie wybranych fragmentów warstwy wykończeniowej i p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997499 2022-07-11
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa boiska sportowego w Bieńcu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.2. Zadanie obejmuje realizację następujących prac:• roboty bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002176 2022-07-11
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie ZOSIP.261.23.2022.AB Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994345 2022-07-11
godz. 10:00
Opolskie Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek Cz1 Remont nawierzchni sztuczn. traw. boiska na kompl. boisk Orlik w Ozimku Cz2 Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy SP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953810 2022-07-11
godz. 10:00
Mazowieckie „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Garwolin poprzez budowę obiektów sportowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce” Część 1: Część I zamówienia „Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998207 2022-07-11
godz. 11:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Radocza, Gmina Tomice” w zakres której wchodzą: a) roboty rozbiórkowe; b) remont odwodnienia boi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998762 2022-07-11
godz. 11:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach, w ramach którego zostanie wykonana:a) budowa chodników i ciągu pieszo-jezdnegob)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998793 2022-07-11
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Pełna nazwa inwestycjiZagospodarowanie sportowo – rekreacyjne działki nr 47/2 w miejscowości Bzowo. 2. Przedmiot inwestycji1) Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca sportowo - rekr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001880 2022-07-11
godz. 11:00
Podlaskie Budowa boiska do piłki nożnej i siatkówki o nawierzchni trawiastej na działce nr 158 w Wilamowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998740 2022-07-11
godz. 12:00
Mazowieckie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu boisk sportowych wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej i z trawy synt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)