Przetargi i zamówienia - mosty, wiadukty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9080227 2022-08-17
godz. 08:00
Mazowieckie „Wykonanie napraw na wiadukcie nad linią kolejową PKP w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+325” – nr postępowania 118/22 1. Przedmiotem zamówienia jest wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9073478 2022-08-17
godz. 09:00
Dolnośląskie PRZEPROWADZENIE PRAC NAPRAWCZYCH MOSTU STALOWEGO w km 1,750 na linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica. CPV 45221112-0. PRZEPROWADZENIE PRAC NAPRAWCZYCH MOSTU STALOWEGO w km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083581 2022-08-17
godz. 09:25
Zachodniopomorskie Remont kapitalny zabytkowego mostu nad rzeką Regą w miejscowości Trzebiatów 1. Zadanie inwestycyjne dotyczy remontu zabytkowego mostu drogowego przywracającego pierwotny stan techniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078075 2022-08-17
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie remontu mostu nr 223-217

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083637 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083667 2022-08-17
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa skrzyżowania ulicy Nadbrzeżnej z ulicą Mostową w Kozach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu wyniesienie tarczy skrzyżowania wraz z wykonaniem fragm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100844 2022-08-17
godz. 10:00
Mazowieckie Remont i wzmocnienie istniejącego mostu drogowego w msc. Olkowa Kępa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096234 2022-08-17
godz. 11:00
Śląskie Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka - Gmina Panki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9079845 2022-08-18
godz. 09:00
Śląskie Remont kładki dla pieszych nad ul. Żwakowską w Tychach . Zakres robót obejmuje:- roboty przygotowawcze (opracowanie TOR, montaż, utrzymanie i demontaż oznakowania, nadzory branżowe i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080183 2022-08-18
godz. 12:00
Łódzkie Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego 1. Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych nr:• 3112...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100080 2022-08-18
godz. 16:00
Mazowieckie Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli obiektów mostowych na drogach powiatowych Powiatu Wyszkowskiego w roku 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080212 2022-08-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Remont kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ulicy Gdańskiej – II postępowanie Przedmiotem zamówienia jest remont kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ulicy Gdańskiej w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087843 2022-08-19
godz. 09:00
Dolnośląskie „Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w miejscowości Grodziszów gm. Siechnice” 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku znajdującego się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088349 2022-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+420 w miejscowości Huta Poręby Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094464 2022-08-19
godz. 09:00
Mazowieckie Naprawa belki ochronnej na wiadukcie kolejowym linia nr 041.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083877 2022-08-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zabezpieczenie konst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088371 2022-08-19
godz. 10:00
Śląskie Remonty obiektów mostowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnogórskich Górach Część 1: REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO ULICA STAWOWA ZIELONA Część 2: REMONT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089410 2022-08-19
godz. 13:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn: „Budowa dróg oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żmigród”. W ramach przedmiotu zamówienia za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9085873 2022-08-22
godz. 08:00
Lubelskie Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą pow. Nr 3514L w miejscowośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102031 2022-08-22
godz. 09:00
Wielkopolskie Naprawa mostku drewnianego w Parku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080965 2022-08-22
godz. 09:00
Małopolskie Budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości Podsarnie 1. Głównym celem zadania jest budowa mostu na rzece Orawka w miejscowośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088370 2022-08-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych utrzymaniowych na obiektach inżynierskich RDW Gryfice. Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie robót budowlanych utrzymaniowych na obiektach inżynierskich RD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091286 2022-08-22
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9068103 2022-08-22
godz. 10:00
Lubuskie Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko, w formule „z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102283 2022-08-22
godz. 13:00
Mazowieckie Wykonanie remontu kładki nad torami przy wywrotnicy wagonowej w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092215 2022-08-23
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót utrzymaniowych na obiektach mostowych i przepustach na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim w podziale na 2 zadania Część 1: Zadanie nr 1 Drawsko Pomorskie - oczys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9074058 2022-08-23
godz. 09:10
Warmińsko-Mazurskie SYSTEM ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA RUCHU KOŁOWEGO W RAMACH PROJEKTU HUMAN SMART CITIES 1. Przedmiotem zamówienia jest: stworzenie kompletnego systemu składającego się z detektorów za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080709 2022-08-23
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 10+438,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094651 2022-08-23
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej” Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej”.W/w zadanie winno być zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095481 2022-08-23
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie „zaprojektuj i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)