Przetargi i zamówienia - sieci co - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8903207 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie (Działanie 1.5., poz. 49) pn.: „Rewitalizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej 2DN600, w rejonie c. Felin KS2-F8 ul. Reymonta I etap i II etap Nr budżetu: M/00452/TCO/16.” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913112 2022-05-27
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Budowa przyłączy, KT i węzła w budynku przy ul. Arkońska 37a w Szczecinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy preizolowanych 2xDz76,1/160 długości 169 m, 2x60,3/140 długości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906623 2022-05-30
godz. 10:00
Pomorskie EZP/232/2022 Przetarg nieograniczony - Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej oraz przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917117 2022-05-30
godz. 10:00
Śląskie Podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Rudzkiej 47 i ul. Rzemieślniczej 6 w Raciborzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912969 2022-05-30
godz. 12:00
Opolskie Remont armatury regulacyjnej kotłów, armatury wysokoprężnej małogabarytowej kotłów, armatury kotłów oraz rurociągów WP i WT w latach 2022 i 2023 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909672 2022-05-31
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PP/51/2022 Wymiana armatury w odcinającej w ciepłowni Solec Kujawski oraz Nakło nad Notecią, PP/51/2022 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909761 2022-05-31
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PP/52/2022 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naruszewicza i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913310 2022-06-01
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PP/53/2022 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza ciepłowniczego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913314 2022-06-02
godz. 00:00
Podkarpackie Remont Komory ciepłowniczej J-7 w rejonie skrzyżowania ulic Maczka i Siemieńskiego w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932799 2022-06-02
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 7 we Włocławku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933449 2022-06-02
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie NE.38.18.2022 Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 7 we Włocławku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916354 2022-06-03
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915258 2022-06-03
godz. 10:00
Podlaskie BUDOWA PREIZOLOWANEJ OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA NIERUCHOMOŚCIACH POŁOŻONYCH W PASIE DROGOWYM UL. PIŁSUDSKIEGO, 11 LISTOPADA, TERENACH ZAMKNIĘTYCH PKP ORAZ NIERUCHOMOŚ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925379 2022-06-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Królowej Bony dz. nr 23 obr. 8 w Kętrzynie, oraz przebudowę odcinka osiedlowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920821 2022-06-03
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PP/56/2022 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Żychonia 5 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920836 2022-06-06
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/61/2022 Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920075 2022-06-06
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PP/55/2022 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci i przyłączy ciepłown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926659 2022-06-07
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Grzybowskiej/Olsztyńskiej w Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930498 2022-06-08
godz. 09:00
Podkarpackie Renowacja napowietrznej sieci ciepłowniczej poprzez malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej ocynkowanej na ciepłociągu napowietrznym wraz malowaniem stalowych konstrukcji wsporczych or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929968 2022-06-08
godz. 10:00
Wielkopolskie DI/18/2022 DI - Budowa przyłączy sieci cieplnej preizolowanej do budynków w Lesznie : zadanie1: Budowa przyłącza cieplnego preizol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932242 2022-06-09
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz dwufunkcyjnego węzła cieplnego zasilającego obiekt przy ul. Słowackiego dz. nr 642/1, 642/2, 282/8 obr.2 Goleniów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931396 2022-06-10
godz. 12:00
Świętokrzyskie ZR – 11/TT – 7/2022 Roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931335 2022-06-13
godz. 12:00
Świętokrzyskie ZS – 8/TT – 8/2022 Roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925806 2022-06-14
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Modernizacja sieci ciepłowniczej - przebudowę z rozbudową istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od istniejącej komory El do istniejącego węzła cieplnego przy ul. Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919296 2022-06-24
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie 2022/S 098-272174 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego przy ul. Żwirki i Wigury dz. nr 95/11 w Bydgoszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919332 2022-06-24
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie 2022/S 098-272173 Przebudowa fragmentu istniejącego przyłącza na wysokości bud. nr 15 oraz budowa nowego przyłącza ciepłowniczego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920640 2022-06-27
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi Przedmiotem zadania jest wymiana izolacji cieplnych wraz z powłokami ochronnymi na rurociągach napowietrznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927087 2022-06-28
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie 2022/S 100-278082 Wymiana izolacji termicznej napowietrznej sieci cieplnej 2xDN200 w Koronowie, znak sprawy 2022/S 100-278082 PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927461 2022-06-28
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana izolacji termicznej napowietrznej sieci cieplnej 2xDN200 w Koronowie Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej sieci cieplnej 2xDN200 w okolicy ul. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)