Przetargi i zamówienia - sieci co - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402651 2020-04-03
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wyrobów hutniczychdla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A. 1 035-401-714-0 KĄTOWNIK 40x40x4mm GAT.St3S 450 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406092 2020-04-03
godz. 09:00
Śląskie BADANIE RYNKU_Dostawy sukcesywne rur przewodowych i instalacyjnych na potrzeby Oddziałów w TAURON Wytwarzanie S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406344 2020-04-03
godz. 09:00
Śląskie Dostawa rury kotłowej fi 57x6,3 w gatunku 16M b/sz dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Ła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387476 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Uszczelnienie obwałowań zbiorników mazutowych geomembraną w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390337 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Obsługa geodezyjna robót budowlanych w zakresie branży elektrycznej realizowanych na terenie działania TAURON D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390773 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych i elektrotechnicznych 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404010 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Naprawa uszkodzeń dachu i ogniomuru budynku L – Etap I : Wykonanie dokumentacji technicznej w TAURON Wytwarzani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406343 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Usługa - Drobne roboty remontowo-budowlane w obiektach administrowanych przez DPA w TAURON Wydobycie S.A. Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409315 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Usługi koparko - ładowarką na terenie w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini 1 Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409821 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie Dostawa nakretki M30 w gatunku 26H2MF PN-86/M-82144 TK200 dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łazis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408909 2020-04-03
godz. 11:00
Śląskie 1 Przegląd pompy wody chłodzącej 5PC typu BQDV1600 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jawo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380804 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie 1 38/N/AS Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z ZG JANINA dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402652 2020-04-03
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa ogumienia letniego do samochodów osobowych i dostawczych w sezonie 2020 do wskazanych lokalizacji warsztatowych 1 Runda 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404637 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie Dostawa włazu rewizyjnego do kotla CFB 260 1 Poz.1 (340-710-020-I) DRZWI WŁAZOWE FI 550 RYS.6274453b KOCIOŁ CFB-260 6 Sztuka 100,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407121 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie Udział w postępowaniu pn.: Dostawa pomp oleju prod. VOITH 1 Udział w postępowaniu: Dostawa pomp oleju prod. VOITH 1 Nie dotyczy 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407622 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie Dostawa płyt oporowych do młyna węglowego 7M-115 1 PŁYTA OPOROWA Z OTWORAMI NIESYMETRYCZNYMI 310 RYS. JAWIR-0007-M/2008 MŁYN 7M-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404636 2020-04-03
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 Wymiana rozdzielnicy głównej RGSN w stacji K1280 wł. TD OGL Katowice ul. Dworcowa 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409316 2020-04-03
godz. 13:00
Śląskie 1 Usługi żurawiem samojezdnym - samochodowym 20 T na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395847 2020-04-03
godz. 15:00
Podkarpackie Usługi transportu materiałów sypkich naczepami samowyładowczymi typu wanna dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409533 2020-04-06
godz. 07:00
Śląskie Serwis instalacji elektrycznych 230/400V, oświetlenia bloków nr 1-6 i obiektów technologicznych pozablokowych oraz oświetlenia prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399275 2020-04-06
godz. 09:00
Śląskie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej terenowo-prawnej oraz na jej podstawie realizacja robót budowlanych dla zadania pn. Budowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407624 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie 1 Dostawa rękawic roboczych dla TD S.A. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392167 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Sukcesywne dostawy siarki granulowanej 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398776 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Budowa stacji transformatorowej dla zasilania budynku wielolokalowego przy ul. Zagłębiowskiej w Sosnowcu wraz z opracowaniem dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400601 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Budowa stacji transformatorowej dla zasilania zakładu produkcyjnego w Jaworznie przy ul. Stanisława Lema 4 działka 142 obręb 150...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401316 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Dostawa żywic jonowymiennych do Zakładu Wytwarzania Katowice 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402111 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Wykonanie w 2020 roku dwóch przeglądów, czyszczenia, konserwacji i kalibracji detektora gazu MX6 iBrid wraz z konieczną wymianą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403370 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie Ocena stanu technicznego wraz z określeniem prognozy trwałości kotła oraz głównych rurociągów parowych bloku 2 i 3 w TAURO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405867 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Przygotowanie zbiornika magazynowania materiałów ciekłych (zbiornik oleju napędowego) do rewizji wewnętrznej UDT 1 Zadanie 100,0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407857 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Usługa stabilizacji 92 punktów pomiarowych w betonowych kołnierzach ochronnych dla TAURON Wydobycie SA 92 Sztuk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)