Przetargi i zamówienia - sieci co - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9075371 2022-08-12
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa odcinka osiedlowej sieci preizolowanej wzdłuż ul. Wypusty, odcinek D-E

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094715 2022-08-12
godz. 12:00
Lubelskie Sprzedaż odcinków sieci ciepłowniczej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078754 2022-08-12
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Budowa przyłączy, kanalizacji teletechnicznej i węzłów w Apartamentach Warszewo przy ul. Duńskiej w Szczecinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza preizolowanego z r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9041241 2022-08-16
godz. 09:00
Mazowieckie Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9042627 2022-08-16
godz. 09:00
Mazowieckie WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ pod nazwą: Przebudowa i modernizacja kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane wraz z przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078437 2022-08-16
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/109/2022 Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 2 zadania inwestycyjne. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078409 2022-08-16
godz. 12:00
Świętokrzyskie ZS-14/TT-14/2022 Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9070907 2022-08-17
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa przyłączeń ciepłowniczych do węzłów w budynkach Nr 2 i Nr 3 przy ul. Warsztatowej w Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078439 2022-08-17
godz. 12:00
Świętokrzyskie ZS-13/TP-13/2022 Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont sieci ciepłowniczej 2xDN150 od kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9079868 2022-08-18
godz. 09:00
Opolskie „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyłącza c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080669 2022-08-18
godz. 09:00
Opolskie Budowa przyłącza do obiektu przy ul. Kozielskiej 81 Numer referencyjny: 22/2022 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur prei...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9079892 2022-08-19
godz. 09:00
Opolskie Budowa przyłącza do obiektu przy ul. Kozielskiej 81

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089585 2022-08-19
godz. 12:00
Świętokrzyskie Budowa odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9067151 2022-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9069784 2022-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: 24, 105/2 (50-Szczurzyn) przy ul. Mleczarskiej w Ciechanowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098086 2022-08-24
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/112/2022 Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ulicy Kochanowskiego 12- Marzanki 18-20 w Gliwicach PRZEDMIOT POS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9061762 2022-08-24
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie 2022/S 140-401451 Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi, znak sprawy 2022/S 140-40145...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9062804 2022-08-24
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi Przedmiotem zadania jest wymiana izolacji cieplnych na rurociągach napowietrznych, odbywająca się w for...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087941 2022-08-25
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Wałowej 19 w Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100981 2022-08-26
godz. 12:00
Świętokrzyskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymiana odcinka sieci ciepłowniczej od komory KO/12/1 do komory włączeniowej przy budynku ul. Hubala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100978 2022-09-01
godz. 10:00
Pomorskie 38683459 Budowa osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Wróbla 13/14, 15 oraz ul. Toruńskiej 25, 27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100814 2022-09-01
godz. 10:00
Pomorskie Podłączenie do msc. obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gdańsku i Sopocie. Przedmiot zamówienia: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097796 2022-09-13
godz. 10:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego na zawarcie umowy ramowej pn. Budowa nowych sieci ciepłowniczych w zakresie średnic do dn150 (...) Numer referencyjny: NZ11-311...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)