Przetargi i zamówienia - instalacje przemysłowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073365 2021-04-19
godz. 11:00
Dolnośląskie P-24 Wymiana maszyny karuzelowej dla pieców anodowych stacjonarnych wraz z modernizacją odciągów i instalacji odpylania - Roboty B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064630 2021-04-19
godz. 23:59
Dolnośląskie JGHG-FT- Remont kapitalny wozów anodowych wg. DTR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067512 2021-04-20
godz. 10:00
Śląskie Nowy Sącz - Remont elektrofiltra nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073236 2021-04-21
godz. 23:59
Dolnośląskie Wymiana analizatora spalin na wyjściu z PAO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073867 2021-04-22
godz. 11:30
Lubuskie Przegląd systemów sterowania kompresorów gazu na KRNiGZ Lubiatów Wykonanie przeglądu systemu sterowania kompresorów gazu na KRNiG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061810 2021-04-22
godz. 23:59
Dolnośląskie JGHG-EN-2021 Postój HMG II 2022 - Remont orurowania i armatury pomp 40D30 pompowni Obiegu Dolnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061811 2021-04-22
godz. 23:59
Dolnośląskie JGHG-EN-2021 Postój HMG II 2022 - Remont armatury i częściowego orurowania Obiegu Górnego PZiPE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073235 2021-04-22
godz. 23:59
Dolnośląskie JGKL M-1 2021 Remont zbiorników na zrębie szybu L-II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052539 2021-04-23
godz. 12:00
Śląskie FL/K/PN/067/2021 - Remont rurociągów ssących ze zbiorników V-500 do pomp wody zdekarbonizowanej oraz instalacji odprowadzającą wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073234 2021-04-25
godz. 23:59
Dolnośląskie Remont dyfuzora wentylatora nr 2 L-III, dyfuzora wentylatora przy szybie L-V oraz dachu stacji wentylatorów głównego przewietrzani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052924 2021-04-27
godz. 10:00
Śląskie 82/TR/PO/P4/P9/P12/AP/2021 - „Dostawa i wymiana wentylatorów powietrza i spalin kotłów w Zakładach Produkcyjnych TP04 „Murcki”, TP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067509 2021-04-27
godz. 10:00
Śląskie 82/TR/PO/P4/P9/P12/AP/2021 - „Dostawa i wymiana wentylatorów powietrza i spalin kotłów w Zakładach Produkcyjnych TP04 „Murcki”, TP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8046162 2021-04-28
godz. 10:00
Śląskie 61/TR/PO/P1-P13/AC/2021 - Wykonanie przeglądów, napraw i usuwanie awarii rusztów w Zakładach Produkcyjnych Dalkia Polska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076640 2021-04-28
godz. 10:00
Lubuskie Remont rurociągu do zatłaczania wody złożowej na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Paproć

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082010 2021-04-28
godz. 11:30
Lubuskie Przygotowanie oraz przeprowadzenie prób ciśnieniowych na urządzeniach instalacji 360, 370 i 480 znajdujących się na terenie KRNiGZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069726 2021-04-29
godz. 09:00
Mazowieckie Modernizacja czterech dystrybucyjnych nawanialni kontaktowo-wtryskowych na terenie stacji redukcyjno-pomiarowych I-ego stopnia w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081075 2021-04-29
godz. 12:00
Mazowieckie 18/IRSP/W/21 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji stacji ochrony katodowej na terenie stacji gazow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079578 2021-04-30
godz. 10:00
Śląskie FL/K/PN/067/2021 - Remont rurociągów ssących ze zbiorników V-500 do pomp wody zdekarbonizowanej oraz instalacji odprowadzającą wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066248 2021-05-07
godz. 10:00
Śląskie 79/TI/PO/P5/P12/AC/2021 - pn. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-25 nr 1 w Zakładzie Produkcyjnym nr 5 "Wieczorek" oraz kot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059165 2021-05-10
godz. 11:00
Mazowieckie „Wykonanie likwidacji odwiertu Zielin-2” Numer referencyjny: ZP/PGNG/21/0203/OZ/EU Wykonanie likwidacji odwiertu Zielin-2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073081 2021-05-17
godz. 09:00
Śląskie FL/B/PN/091/2021 – „Remont układu pomiarowego emisji spalin Kotła nr 5 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)