Przetargi i zamówienia - instalacje gazowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9003857 2022-07-06
godz. 08:00
Wielkopolskie Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-użytkowym w Wiktorowie nr 5 w mieszkaniach komunalnych nr 1, 2, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990474 2022-07-06
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomości przy ul. Węglowej 37 w Gliwicach Zgodnie z SWZ:1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy wewnętrznej inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990473 2022-07-06
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 7 – Krzywej 2 – Zabrskiej 24 w Gliwicach Zgodnie z SWZ:1. Przedmiotem zamówienia jest: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990472 2022-07-06
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomości przy ul. Hutniczej 7-7A-7B w Gliwicach Zgodnie z SWZ:1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy wewnętrznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989159 2022-07-06
godz. 10:00
Małopolskie Utworzenie Muzeum Regionalnego w Zakliczynie poprzez przebudowę budynku mienia komunalnego – etap II 1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z utworzeniem Muzeum Regionalnego w Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988560 2022-07-06
godz. 12:15
Świętokrzyskie Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną budynków gminnych Część 1: Część 1: Instalacja powietrznych pomp ciepła w budynkach szkółZadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012678 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów na Zbiorniku Wodnym Klimkówka z podziałem na następujące części: 1. Przegląd i obsługa kotłowni ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008876 2022-07-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji gazowej w lok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983424 2022-07-07
godz. 10:30
Mazowieckie Budowa instalacji centralnego ogrzewania, zimnej, ciepłej wody użytkowej, instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 146 Przedmiotem zamówienia jest b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010136 2022-07-07
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy instalacji gazowej w budynkach Nieruchomości NI 15, w budynkach mieszkalnych wielorodzinny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008014 2022-07-07
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług obsługi i konserwacji: 1) urządzeń i instalacji: wodnej w hydroforni, wentylacji w wentylatorni oraz centra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014091 2022-07-07
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót instalacyjnych branży GAZOWEJ w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992385 2022-07-08
godz. 08:30
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Moduł I Utworzenie placówki „Senior+” w miejscowości Tągowie.Zakres robót obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku sali wiejskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994183 2022-07-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 9/1 w Śremie W zakres prac wchodzą m.in.:a) roboty rozbiórkowe;b) malowanie ścian;c) roboty posadzkowe;d) roboty w zakresie stolar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995955 2022-07-08
godz. 10:00
Łódzkie Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego i instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w Piotrkowie Trybuanlskim Część 1: Budowa wewnętrznej inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994382 2022-07-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana i modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa kotłowni wbudowanej gazowej o mocy Q=352,0 kW w piwnicy budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994943 2022-07-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy, dz. 242/4 oraz Szkoły Podstawowej. dz. 239/2 i wewn. instalacji gazu dla Ośrodka Zdrowia , dz. 241/18, w m. Bielice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005859 2022-07-08
godz. 14:00
Dolnośląskie WYKONANIE PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ PIECA NA OPAŁ STAŁY NA KOCIOŁ GAZOWY I WYKONANIEM WENTYLACJI NAWIEWNO- ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9000841 2022-07-08
godz. 15:00
Mazowieckie Przegląd i regulacja palników gazowych i olejowych zainstalowanych w kotłowniach Veolia Zachód i Veolia Południe oraz pełnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018695 2022-07-08
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wykonanie instalacji gazowej fachowej solidnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999770 2022-07-11
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Olszanie 4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) demontaż 2 kotłów grzewczych wraz z osprzętem,b) wywóz i złomowanie zdemontowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8980531 2022-07-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługi w zakresie prowadzenia serwisu eksploatacyjnego oraz usuwanie awarii i napraw w kotłowniach gazowych i węzłach cieplnych wraz z całodobowym dyżurem pogotowia, w budynkach TBS Wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998735 2022-07-11
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i rozbudowa zaplecza obiektów sportowych przy stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.2. Istniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002247 2022-07-11
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie remontu lokalu nr 123 w budynku przy ul. Jadźwingów 5/7 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004760 2022-07-11
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie usługi serwisu urządzeń i instalacji kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku biurowym TAURON Dystrybucja S.A. w Lubinie przy ul. Legnickiej 75 - 68/2022/ZAK2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004858 2022-07-11
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w Gazowni w Chojnicach. Zgodnie z SIWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008455 2022-07-11
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie awaryjnych robót blacharsko-dekarskich, elektrycznych, gazowych i budowlanych w budynkach i budowlach na terenie IZ Poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010112 2022-07-11
godz. 11:00
Mazowieckie Przegląd kotłów przed sezonem grzewczym wraz z uruchomieniem, stała obsługa i dozór nad kotłowniami, przegląd gwarancyjny kotłów, przeglądy instalacji cieplnych, wymiennikowni cie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012467 2022-07-11
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw kotłowni olejowych i gazowych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996116 2022-07-11
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Adaptacja budynku przy ul. Bluszczowej 3 w Maksymilianowie na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych – warsztat i pomieszczenia socjalne Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane wykonywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)