Przetargi i zamówienia - instalacje grzewcze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8894147 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowych budynków i budowli Sekcji Eksploatacji Siedlce. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót remontow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898948 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja kotłowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie środowiska. 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895533 2022-05-24
godz. 09:00
Mazowieckie Wymiana instalacji c.o. z wymianą kotła na elektryczny oraz drobne roboty budowlane w budynku schroniska w stacji Płock przy ul. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8891102 2022-05-25
godz. 09:00
Mazowieckie Prowadzenie konserwacji instalacji wód.-kań., c.o., p poż. i pogotowia technicznego w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Północ" w Warszawie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913112 2022-05-27
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Budowa przyłączy, KT i węzła w budynku przy ul. Arkońska 37a w Szczecinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy preizolowanych 2xDz76,1/160 długości 169 m, 2x60,3/140 długości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912665 2022-06-02
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa 4 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917911 2022-06-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa 14 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896691 2022-06-20
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie WYMIANA KOTŁA WĘGLOWEGO TYPU WR-25 NA KOCIOŁ BIOMASOWY OPALANY ZRĘBKAMI DRZEWNYMI Z BUDOWĄ MAGAZYNU PALIWA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W CIEPŁOWNI PEC EŁK - DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KOTŁA, BUD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)